IndykpolIndykpol

Smak I zdrowie na co dzień

Kim jesteśmy

Jesteśmy największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Od kilkunastu lat jesteśmy również liderem Grupy Kapitałowej. Tworzymy najbardziej rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.

Nasza strategia rozwoju zakłada stały wzrost potencjału produkcyjnego oraz tworzenie pionowo zintegrowanej organizacji. Posiadamy najlepiej rozwiniętą w branży drobiarskiej i mięsnej własną bazę surowcową - własne fermy dostarczają około 15% surowca przetworzonego przez Spółkę.

Strategia działania Indykpolu oparta jest na zasadach marketingowych. Uwzględnia przede wszystkim potrzeby i oczekiwania klientów. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Indykpol oferuje swoje produkty na terenie całego kraju. Od 1993 roku posiada uprawnienia eksportowe na rynek Unii Europejskiej. Obecnie na rynku Europy Zachodniej lokuje około 20% produkcji.

Misja i Wizja

Misja: Czynimy jedzenie zdrowszym, smaczniejszym i łatwiejszym.
Wizja: INDYKPOL to jednorodna, pionowo zintegrowana firma drobiarska, dostarczająca żywność, którą uwielbia klient.

Jesteśmy największym w Europie Środkowej dostawcą produktów indyczych. Marka INDYKPOL jest europejskim symbolem jakości.

Fundamenty naszych działań są spójne z kluczowymi czynnikami sukcesu:
 • orientacja na klienta, otwartość i wiarygodność to podstawy naszej ekspansji handlowej
 • ciągłe doskonalenie zapewnia nam przewagę technologiczną i jakościową
 • zjednoczenie wszystkich wokół realizacji naszej wizji to gwarancja wzrostu produktywności i efektywności

Według tych wartości doskonalimy siebie, stosowane narzędzia i organizację - tak definiujemy profesjonalizm, do którego dążymy.

Nasze kluczowe czynniki sukcesu to:

Jakość:
 • pierwsi w kraju wdrożyliśmy HACCP na wszystkich etapach organizacji od pisklęcia do sieci dystrybucji
 • produkujemy nasze wyroby zgodnie z procedurami systemy zarządzania jakością ISO 9001:2008
 • uwzględniając potrzeby naszych klientów i konsumentów wdrożyliśmy specjalistyczne systemy gwarantujące bezpieczeństwo i jakość wyrobów: BRC, IFS i QAFP
 • gwarantujemy śledzenie partii produkcyjnych przez cały proces technologiczny aż do klienta
 • posiadamy uprawnienia do sprzedaży wyrobów na rynku unijnym
 • nasze nowoczesne linie technologiczne do uboju, schładzania powietrznego i dzielenia drobiu gwarantują doskonałą jakość i trwałość mięsa oraz przetworów
Efektywność:
 • prowadzimy controlling kosztów na wszystkich szczeblach organizacji
 • stale poprawiamy organizację i wydajność pracy, wdrożyliśmy program restrukturyzacji kosztów pracy Impac
 • wdrażamy nowoczesne technologie, które zmniejszają koszty i poprawiają wydajność pracy ludzi i urządzeń
 • wdrożyliśmy zintegrowany system komputerowy, który gwarantuje najlepszą wiedzę o procesach i efektach ekonomicznych działalności oraz stanowi podstawę do redukcji kosztów zarządzania
 • konsolidacja spółek w ramach grupy kapitałowej i specjalizacja produktowa umożliwiają wykorzystanie efektu skali we wszystkich sferach działalności firmy
Ekspansja handlowa:
 • największym atutem Indykpolu są wyroby- zdrowe, dietetyczne i bezpieczne dla konsumentów. Naszym klientom oferujemy najwyższej jakości mięsa oraz przetwory z drobiu: z indyków, kurcząt i gęsi.
 • dzięki sprawnemu systemowi dystrybucji produkty Indykpolu są obecne w sklepach na terenie całego kraju.
 • Na rynkach zagranicznych lokujemy około 20% naszej produkcji.
Powrót