Akcjonariat

List of pages
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)
 
Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
1. Rolmex S.A. 4897629 73.12 % 57.74 %
2. Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. (podmiot zależny od Rolmex S.A.) 634416 9.47 % 4.94 %
3. Nationale-Nederlanden OFE 390000 5.82 % 12.48 %
4. Pozostali 775955 11.59 % 24.84 %

Akcjonariat według liczby głosów

 

 

 

Akcjonariat według liczby akcji

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 124 500 akcji, w tym:

  • 2 224 500 akcji serii AA
  • 900 000 akcji serii BB

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5zł