Kontakt

Podstrony w tej kategorii:

Akcjonariat

Walne Zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Investors relations

Imię i Nazwisko: Krystyna Szczepkowska
Telefon: +48 895262315
Fax: +48 895262223
e-mail: szczepkowskak@indykpol.pl

Biuro w Warszawie
Office in Warsaw

Telefon: +48 22 5428280
Fax: +48 225428282
e-mail: sekretariat@indykpol.pl

Sekretariat
Secretary

Telefon: +48 895262200
Fax: +48 895262223
e-mail: sekretariat@indykpol.pl

Centrala
Head Office

Telefon: +48 895262200
Fax: +48 895262223
e-mail: sekretariat@indykpol.pl