Standardy zatrudnienia

Standardy zatrudnienia

  • umowa o pracę, poprzedzona umową na okres próbny i/lub umowami na czas określony
  • w przypadku osób na stanowiskach kluczowych, możliwe jest także zatrudnienie na innej  podstawie niż umowa o pracę
  • dodatkowe umowy – zawsze zawieramy umowę o zakazie konkurencji
  • przywiązujemy wagę do znajomości i przestrzegania przepisów BHP
  • szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Regulamin wynagradzania i pracy