Kontakt

Lista podstron

Dane Indykpol S.A. :

Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie
ul. Jesienna 3,
10-370 Olsztyn
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000037732
NIP 739-020-20-56
Kapitał zakładowy - 15 622 500,- zł,
kapitał wpłacony - 15 622 500,- zł

 

 

Centrala

Jesienna 3, 10 - 370 Olsztyn, Polska
tel. (89) 52 62 222

sekretariat // indykpol.pl


Oddział w Warszawie

ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa

tel. (22) 542 82 80


Biuro Zarządu

ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa

tel. (22) 542 82 80


Biuro Obsługi Klienta

tel. (89) 52 62 105/182
tel. (89) 52 62 110


Indykpol Brand sp. z o.o. - reklama i promocja firmy Indykpol

tel. (22) 54 28 280

tel. (89) 52 62 300


Dział Zaopatrzenia

tel. (89) 52 62 309
fax. (89) 52 62 302


Dział Logistyki i Transportu

tel. (89) 52 62 479
fax. (89) 52 62 302


Dział Kontraktacji

tel. (89) 52 62 231