Wyszukiwarka

Logowanie

Socials

Notowania giełdowe

Notowania

Data: 2017-08-18 09:00:00
Cena 62.80 PLN
Cena najwyższa 62.80 PLN
Cena najniższa 62.80 PLN
Cena otwarcia 62.00 PLN
Wolumen 1
Nazwa Bieżący Zmiana Otwarcie Max Min Data
WIG 62053.31 0.17 61949.40 62053.31 61675.81 2017-08-18
WIG-SPOŻYW 4256.89 -1.35 4314.48 4323.15 4256.89 2017-08-18

Imię i Nazwisko:
Krystyna Szczepkowska

Telefon:
+48 895262315
Fax:
+48 895262223
email:
szczepkowskak // indykpol.pl

Informacje podstawowe
Nazwa Indykpol Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona Indykpol S.A.
Rynek notowań +50
Przynależność do sektora branżowego: Sektor spożywczy
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: WIG
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: WIG- Spożyw, WIG
Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: 2008-09-25 11:30:00
Adres: ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
Telefon: 895262222
Fax: 895262223
www: www.indykpol.pl
e-mail: sekretariat // indykpol.pl
Prezes: Piotr Kulikowski