Wyszukiwarka

Logowanie

Socials

Cennik

Szanowni Państwo!


OHI Frednowy filia Indykpol S.A w Olsztynie serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie zakupu:

piskląt indyczych typu Big 7, Big 6 wg następujących zasad:

 • Frednowy 03. 12. 2013 r.
 • Frednowy 03. 12. 2013 r.

Cennik piskląt indyczych

1. Cena bazowa piskląt indyczych 2013 rok.

But 6 (Big 6)

 

Baza

Bonifikata

za sztukę

Indyczka

6,51

2%

6,38

Indor

9,86

2%

9,66

średnia

8,19

2%

8,02

mix opust

-0,10

   

mix cena

8,09

2%

7,92

Hybrid XL

 

Baza

Bonifikata

za sztukę

Indyczka

6,71

2%

6,58

Indor

10,06

2%

9,86

średnia

8,39

2%

8,22

mix opust

-0,10

   

mix cena

8,29

2%

8,12

2. Termin płatności:

a.  Standardowy -  Indyczka             30 dni

                                Indor i mix         60 dni

 b. W przypadku przedłużenia terminu płatności, określonego w pkt. 2 a - cena wyjściowa zostanie powiększona o wartość WIBOR 3M + 5,5 % obowiązujący na dzień podpisania umowy, dostarczenia żywca do Indykpolu lub wpływu należności na konto.

3.      Opusty dodatkowe od ceny po ujęciu bonifikaty i opustu za mixa:

a.  Za zamówienia roczne i wywiązanie się z terminów płatności zawartych w pkt. 2 a.  0,10PLN.      

b. Za realizację zamówienia rocznego i wywiązanie się z ustalonych w umowie przedłużonych terminów płatności zawartych w pkt. 2 b. 0,05 PLN.

c. Opusty zawarte w pkt.3 a, i 3.b będą wypłacane po rozliczeniu okresu 12 miesięcy.

d. Za ilości zamówione na okres 12 miesięcy nie mniej niż:

 • 50 000 -0,03 PLN
 • 75 000 -0,05 PLN
 • 100 000 -0,07 PLN
 • 150 000 -0,10 PLN
 • 250 000 -0,12 PLN

Opust ten naliczany będzie za ilości piskląt zamówione przez Hodowców indywidualnych oraz „Grupy Hodowców” po podpisaniu deklaracji wstawień na okres min. 12 miesięcy i naliczany będzie przy każdej dostawie objętej deklaracją.

e.              Za współpracę dłuższą niż        

 • 2 lata -0,01 PLN
 • 3 lata -0,02 PLN
 • 4 lata -0,03 PLN
 • 5 lat  - 0,04 PLN ( okres współpracy liczony jest wstecz )

f.              W przypadku terminów płatności krótszych niż standardowe wymienione w pkt. 2a. istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen piskląt indyczych.

Wszystkie w/w opusty sumują się

4.      Dopłaty :

 1. Korekcja dziobów - w cenie.
 2. Szczepienia wg cennika.
 3. Pisklęta zamówione pod ubój poza Indykpol S.A.  -  +0,05 PLN.
 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w pkt. 2 b. - cena wyjściowa zostanie powiększona o wartość WIBOR 3M + 7 % obowiązujący na dzień dostarczenia żywca do Indykpolu lub wpływu należności na konto.

5.      Deklaracja

OHI FREDNOWY – filia Indykpol S.A w Olsztynie z dniem 01.07.2008r. dbając o zapewnienie produktów najwyższej jakości, spełniających wymogi najostrzejszych standardów, wdrożyła program: „Stada rodzicielskie i wylęgarnia wolna od Salmonelli” .

6.        Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.