Komunikaty prasowe

Ekologiczne ciepło w Indykpolu (styczeń 2009)

04.03.2009

Za kilka miesięcy starą kotłownię Indykpol, pracującą w oparciu o miał węglowy, zastąpi nowa kotłownia gazowa oraz instalacja do pirolizy pierza. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycja zostanie zakończona do końca lipca 2009 roku.

Paliwem wejściowym dla instalacji będzie pierze. Uzyskane w procesie jego utylizacji ciepło będzie wykorzystywane w procesach produkcyjnych w Indykpolu oraz do ogrzewania. Przedsięwzięcie będzie się wiązało z budową magazynu paliwa oraz ciągu technologicznego składającego się między innymi z takich urządzeń jak: komora zgazowania, - komora spalania gazu wytworzonego w komorze zgazowania, kocioł odzysknicowy oraz zespołu odsiarczania i odpylania spalin i zabezpieczających filtrów węglowych.

Instalacja będzie w stanie zutylizować 10 000 ton odpadów rocznie. Inwestycja obniży koszty związane z dotychczasową utylizacją uciążliwych odpadów oraz przyniesie oszczędności przez zastąpienie ciepła uzyskiwanego obecnie z węgla kamiennego, energią uzyskiwaną z odpadów.

Projekt jest pionierski, jego innowacyjność została oficjalnie potwierdzona przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Patent na produkcję ciepła ze zgazowania odpadów poubojowych został zgłoszony w Urzędzie Patentowym.

Inwestycja zostanie zrealizowana z zachowanie równowagi przyrodniczej i będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmianę gospodarki odpadami. Dotychczasowa kotłownia funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Nowa instalacja zostanie wyposażona w supernowoczesny, zespolony system odpylania i oczyszczania spalin, przede wszystkim ze związków siarki oraz chloru. W rezultacie strumień odpadów zostanie zredukowany o ok. 87%. Dzięki zmianie sposobu wytwarzania energii cieplnej z technologii węglowej na połączony układ zgazowanie-kocioł gazowy nastąpi wyraźna redukcja w stosunku do stanu obecnego emisji SO2 (o 93%), CO2 (o 87%) oraz pyłu (o 95%). Zostaną także zakupione urządzenia do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń w spalinach. Kryteria środowiskowe będą uwzględnione również podczas zakupu urządzeń oraz współpracy z podwykonawcami.

news list