Bieżące

List of pages

powiadomienie-o-transakcji-fk-23092016.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący Nr 35/2016 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że w dniu 23 września 2016 roku  otrzymał powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). W załączeniu treść Powiadomienia. 

Added: 23.09.2016
Download

zawiadomienie-o-transakcji-fk-20092016.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 34/2016 - Powiadomienie o transakcjach

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że w dniu 20 września 2016 roku  otrzymał powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienie). W załączeniu treść Powiadomienia. 

 

Added: 20.09.2016
Download

zawiadomienie-o-transakcji-fk-15092016.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 33/2016 - Powiadomienie o transakcjach

Added: 15.09.2016
Download

zowiadomienie-o-transakcji-fk-12092016.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 32/2016 -  Zawiadomienie o transakcjach

Added: 12.09.2016
Download

zgloszenie-fk6092016.pdf (1.5 MB)

Raport bieżacy nr 31/2016 - Powiadomienie o transakcjach

Added: 07.09.2016
Download

rb-nr-30-korekta.pdf (0.1 MB)

Korekta raportu bieżącego Nr 30/2016 dotyczącego wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku

Added: 30.08.2016
Download

rb-nr-30-znaczace-zwiekszenie-wyniku-finansowego-spolki-za-czerwiec-2016-.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący Nr 30/2016 - Wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta,
na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku

Added: 15.07.2016
Download

rb-nr-29_umowy-transakcje-walutowe.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 29/2016 - Zawarcie transakcji forward

Added: 01.07.2016
Download

rb-28-transakcje-na-akcjach-spolki.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 28/2016 - Transakcje na akcjach Spółki

Added: 01.07.2016
Download

rb-nr-27-umowa-znaczaca-nabycie-majatku-spolki-po-rozwiazaniu_v2.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący Nr 27/2016 - Zawarcie znaczącej umowy

Added: 09.06.2016
Download
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    18