Bieżące

List of pages

rb-nr-26_transakcje-na-akcjach.pdf (23.9 KB)

Raport bieżacy nr 26/2016 - Transakcje na akcjach

Added: 08.06.2016
Download

rb-nr-25-powolanie-czlonka-rn.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 25/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Added: 07.06.2016
Download

rb-nr-24_przyjecie-rezygnacji-czonka-rady-nadzorczej.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 24/2016  - Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Added: 07.06.2016
Download

rb-nr-23_uchwaly-podjete-wza.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 23/2016 -Uchwały podjęte na WZA Emitenta w dniu 7 czerwca 2016 roku 

Added: 07.06.2016
Download

rb-nr-22_wybor-bieglego-rewidenta.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 22/2016 - Wybór biegłego rewidenta

Added: 07.06.2016
Download

rb-21-2016-wybor-zarzadu.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 23/2016 - Powołanie Zarządu Spółki

Added: 07.06.2016
Download

rb-nr-20_dywidenda.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 20/2016 - Uchwała ws. wypłaty dywidendy podjęta przez WZA Indykpol S.A.

Added: 07.06.2016
Download

rb-nr-19_lista-wza.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 19/2016 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

Added: 07.06.2016
Download

cr-no-19_list.doc (28 KB)

The current report no 19/2016 – The list of shareholders on the GM

 

Added: 07.06.2016
Download

rb-nr-18_transakcje-na-akacjach.doc (29.5 KB)

Raport bieżący nr 18/2016 - Transakcje na akcjach

Added: 01.06.2016
Download
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    18