Indykpol - firma odpowiedzialna

04-02-2009

Pod koniec listopada 2007 roku Indykpol otrzymał tytuł „Dobry Biznes” w konkursie tygodnika Newsweek Polska. Organizatorami konkursu są Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga oraz tygodnik Newsweek. Partnerem merytorycznym konkursu jest stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem konkursu była promocja społecznego zaangażowania przedsiębiorców w wymiarze regionalnym oraz popularyzacja dobrych praktyk filantropii korporacyjnej.

To promocja ludzi, firm i organizacji promujących działania społeczne w swoim regionie oraz integracja samorządu i środowisk biznesowych w zakresie wyzwań społecznych danego województwa, jak i całego kraju.

Indykpol otrzymał tytuł "Dobry Biznes" za całokształt podejmowanych działań, które składają się na koncepcję społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa oraz społecznie zaangażowanego biznesu. To inwestowanie w rozwój lokalnej społeczności poprzez podejmowanie przez Spółkę różnych form aktywności i wsparcia, m.in. w obszarze kultury, nauki, pomocy społecznej czy sportu.

lista aktualności