Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych
na naszej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna (RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (11-041) przy ul. Jesiennej 3, nr KRS 0000037732, NIP 739-020-20-56.

Z Administratorem danych możesz skontaktować się w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 22 54 28 280/282
 2. mailowo: www-admin // indykpol.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD // indykpol.pl  lub pisemnie Indykpol S.A., ul. Jesienna 3, Olsztyn (11-041).

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO)
w następujących celach:

 1. w przypadku kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie – będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezpośredni kontakt z Klientem;
 2. w odpowiednim przypadku w celu przeprowadzenia rekrutacji (obecnych lub przyszłych) na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w przypadku wyrażenia chęci otrzymania od nas oferty handlowej – w celu przesłania oferty na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w ramach plików cookies – w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Twoich preferencji oraz w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej lub tworzenia statystyk - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  a także cele statystyczne oraz analityczne służące poprawie stosowanych funkcjonalności lub poprawy świadczonych usług.  Pliki cookie, które nie są niezbędne dla realizacji powyższych celów są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. w odpowiednim przypadku – w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń
  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1lit. f RODO).

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania.

W przypadku kontaktu Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy w celu przetworzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie - w odpowiednim przypadku - okres przechowywania danych może być przedłużony do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji – Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do czasu cofnięcia zgody.

W pozostałych przypadkach dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do jej cofnięcia. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – Twoje dane będą przetwarzane do czasu jego realizacji lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

Przysługujące prawa osobie której dane dotyczą

 1. Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć w następujący sposób:

 • poprzez wiadomość e-mail na adres: www-admin // indykpol.pl
 • listownie na adres: Indykpol S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
 1. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

 1. Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

 1. Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

 1. Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy
w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe) oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Podanie danych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.

 

Polityka Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy:

 • niezbędne pliki cookies: umożliwiają one korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony internetowej;
 • wydajnościowe pliki cookies: umożliwiają one zebranie informacji dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej;
 • funkcjonalne pliki cookies: umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień. Funkcjonalne pliki cookies służą analizowaniu ruchu na stronie lub też podejmowanych działań przez Użytkownika. Pliki cookie przechowują również informację
  o wybranej wersji językowej strony i wygasają po upływie 7 dni.
 • reklamowe pliki cookies: umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowe bardziej dostoswane do jego zainteresowań.

Jeżeli wyrazisz zgodę na stosowanie plików cookie, będą one przechowywały informacje
o potwierdzeniu komunikatu cookies (informacja nie będzie pokazywała się ponownie) przez okres 100 dni.

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Informacje na temat plików cookies znajdziesz pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Cookie wydajnościowe

Za pomocą narzędzi analitycznych możemy uzyskać informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej oraz informacje o skuteczności naszych działań reklamowych. Narzędzia analityczne pozwalają nam poznać liczbę użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową, jak długo trwa taka wizyta oraz które zakładki naszej strony są najczęściej oglądane. W tym celu korzystamy z narzędzia:

 • Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Google Analytics, która służy analizie strony internetowej. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Dla analizy strony internetowej niezbędne jest wykorzystanie plików cookie. Informacje, które pozyskał Google związane z korzystaniem naszej strony internetowej przesyłane są do serwerów Google w USA. Tam też są one analizowane oraz przechowywane. Następnie otrzymujemy wyniki, które są anonimowe.

Informujemy, że Twoje dane zebrane podczas użytkowania naszej strony internetowej nie są przekazywane Google wraz z pełnym adresem IP (Twój adres IP zostanie skrócony). Dla ochrony Twoich danych osobowych wykorzystujemy funkcję anonimowości IP.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy korzystali usługi Google Analytics w stosunku do Twoich danych możesz ją dezaktywować pobierając wtyczkę do przeglądarki. Wtyczkę znajdziesz pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Cookie reklamowe

Dla celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług korzystamy z plików cookies w celu dostarczenia odpowiednich reklam dostosowanych do zachowania użytkownika na stronie internetowej. Partnerzy reklamowi mogą tworzyć cookies we właściwych sobie domenach, dzięki wywołaniu skryptu JavaScript lub pixela.img na naszej stronie internetowej, który powoduje odwołanie do zewnętrznego serwera reklamowego. W tym celu korzystamy z następujących narzędzi:

 • Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Tag Manager, który służy kontroli prowadzonych przez nas kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Dostawcą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W wyniku odwiedzin naszej strony internetowej pozostawiany jest na Twoim urządzeniu plik cookie Google, który  z pomocą anonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie dopasowanych reklam oraz kontrolowanie tych reklam.

Jeżeli jesteś zalogowany w serwisie Google w trakcie wizyty na naszej stronie oraz gdy wyraziłeś zgodę firmie Google na połączenie historii przeglądania oraz użycie aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam – Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu utworzenia list grupy docelowych do celów remarketingu na różnych urządzeniach.

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

Skontaktuj się z Nami

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 22 54 28 280/282
 2. mailowo: www-admin // indykpol.pl