Kontakt

Dział Eksportu

  • tel. (89) 52 62 131
  • export // indykpol.pl

Dane Indykpol S.A. :

Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie
ul. Jesienna 3,
10-370 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000037732
NIP 739-020-20-56

Kapitał zakładowy - 15 622 500,- zł,
kapitał wpłacony - 15 622 500,- zł


Centrala

Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, Polska
tel. (89) 52 62 222


Biuro Zarządu

Olkuska7, 02-604 Warszawa, Polska

tel. (22) 54 28 280