Jakość od pola do stołu

Podstrony w tej kategorii:

Zalety mięsa indyczego

Wierzymy, że dobre jedzenie daje dobre życie. Chcemy, abyście jedli zdrowo i bezpiecznie. Dlatego bierzemy odpowiedzialność od pola do stołu.

Własne stada rodzicielskie

Należący do Indykpol Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy to największy w kraju producent piskląt indyczych prowadzący wylęgi w oparciu o jaja pochodzące z własnych stad rodzicielskich.

Frednowy  to  jedno z najważniejszych ogniw naszej integracji pionowej. Stada rodzicielskie znoszą jajka, z których wykluwają się pisklęta do naszych ferm, ferm kontraktowych, są też sprzedawane na szeroki rynek.

Wchodzący w skład Grupy Indykpol – Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy (OHI) dostarcza pisklęta indycze dla ferm własnych oraz współpracujących z Grupą hodowców drobiu. Ośrodek jest największym polskim producentem piskląt indyczych prowadzącym wylęgi w oparciu o jaja pochodzące od własnych stad rodzicielskich. Posiada własną bazę fermową z przestrzenną izolacją piskląt rodzicielskich i stad dorosłych, co umożliwia zachowanie właściwych warunków weterynaryjno-zootechnicznych oraz utrzymywanie równocześnie stad rodzicielskich w różnym wieku. Gwarantuje to ciągłość produkcji piskląt przez cały rok oraz wysoką jakość oferowanego materiału hodowlanego.

Wykorzystywany przez Ośrodek materiał zarodowy pochodzi z najlepszych światowych hodowli. Fermy rodzicielskie i towarowe znajdują się pod nadzorem specjalistów z firmy Aviagen Turkeys z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Hybrid Turkeys z Kanady, którzy na bieżąco kontrolują prawidłowość hodowli oraz dobrostan ptaków. Wysokiej jakości i silne biologicznie pisklęta uzyskują bardzo dobre wyniki na fermach towarowych i cieszą się bardzo dobrą opinią wśród hodowców.

Własne pasze najwyższej jakości

Nutripol, będący częścią grupy kapitałowej INDYKPOL, produkuje najwyższej jakości pasze, komponowane z naturalnych składników.

Nutripol produkuje pasze dla drobiu w ramach Grupy Indykpol. W pełni zaspokaja potrzeby ferm własnych Indykpol S.A. oraz hodowców współpracujących z zakładem ubojowym w Olsztynie.

Klienci Nutripolu, niezależnie od skali produkcji, otrzymują pasze o najwyższych parametrach jakościowych, surowcowych i technologicznych. Firma zapewnia indywidualne podejście do każdego zamówienia i dzieli się z kontrahentami swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w produkcji fermowej. Programy żywieniowe oferowane hodowcom są wcześniej sprawdzane na fermach własnych Indykpolu.

Nutripol ściśle współpracuje z firmami hodowlanymi i ośrodkami badawczymi. Dzięki współpracy
z renomowanymi laboratoriami na świecie i dostępie do zaawansowanych baz danych, umożliwiających ocenę składu aminokwasowego surowców paszowych, dobór składników do produkcji oparty jest na ich rzeczywistych, a nie deklarowanych wartościach.

Podstawą sukcesu rynkowego produkowanych przez Nutripol pasz jest staranny dobór najwyższej jakości surowców do ich produkcji.

Pełna kontrola

W łańcuchu naszej kontroli i odpowiedzialności jest ubój, dzielenie i pakowanie oraz przetwórstwo mięsa.

Każdy etap produkcji podlega ścisłej, stałej kontroli. W naszych zakładach spełnione są najbardziej rygorystyczne wymagania dot. dobrostanu zwierząt i warunków sanitarno-higienicznych. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że produkty Indykpol są zdrowe, smaczne i bezpieczne.

Świeżość pod kontrolą

Dzięki kontroli procesu produkcji i dystrybucji gwarantujemy świeżość produktów Indykpol, które podajesz na swój stół.

Gwarantujemy, że nasze produkty powstały i zostały zapakowane w higienicznych warunkach, z zachowaniem łańcucha chłodniczego dojechały do hurtowni i sklepów, by w efekcie trafić na Twój stół i być częścią Twojego dobrego życia.