Historia firmy Indykpol rozpoczęła się w 1951 roku wraz z powstaniem Ekspozytury Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. Trzynaście lat później zakład został oddzielony od centrali i tak powstały samodzielne Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie. Rozwój przedsiębiorstwa wymuszał gruntowne zmiany, m.in. zaszła potrzeba integracji sfery surowcowej i produkcyjno-przetwórczej z koncentracją i specjalizacją produkcji.

Pomysłem na sukces okazała się specjalizacja w produkcji indyczej i rozpoczęta na dużą skalę produkcja wyrobów z indyka. W 1990 roku, w dobie wielu przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w firmie również nastąpiły zmiany. Ze struktur przedsiębiorstwa wyodrębnione zostały dwa zakłady: Zakład Drobiarski w Iławie oraz Zakład Produkcji Hodowlanej we Frednowych, który już jako Ośrodek Hodowli Indyków, w 2004 roku, znów stał się częścią Grupy Kapitałowej Indykpol. Powrót po latach okazał się doskonałym posunięciem ponieważ, dzięki wspomnianemu zakładowi, Indykpol może zaoferować sprawdzone, najlepszej jakości mięso.

W 1991 roku przyszedł czas na wielkie zmiany. Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie zostały sprywatyzowane i rozpoczęły działalność pod nazwą Indykpol. Oprócz majątku ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, kapitał wniosły również firmy Rolmex S.A, Anrol S.A oraz Lattinane Investment Ltd. Prywatyzacja była zdecydowanym krokiem naprzód - na miejscu słabo prosperującego zakładu państwowego powstała silna firma, która szybko została liderem na rynku drobiarskim.

Z biegiem lat Indykpol szukał coraz to nowych możliwości pozyskania kapitału na inwestycje i zdobywanie nowych rynków. Szansą był rozwój rynku papierów wartościowych. 1 grudnia 1993 roku firma zmieniła formę organizacyjną i do dziś funkcjonuje jako Indykpol Spółka Akcyjna.  Po sukcesach w 1991 i 1993 roku przyszedł czas na kolejne. 21 kwietnia 1994 roku Indykpol, jako pierwsze przedsiębiorstwo w województwie Warmińsko-Mazurskim, uzyskał status spółki publicznej. W październiku 1994 roku rozpoczęły się notowania akcji Indykpol S.A na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki publicznej subskrypcji, kapitał spółki podwyższył się i firma mogła wprowadzić nowe rozwiązania produkcyjne, rozbudować bazę surowcową i zwiększyć zasięg sprzedaży.   

Po czterech latach funkcjonowania na giełdzie Indykpol S.A. postanowił włączyć się w proces konsolidacji rynku drobiarskiego. Po zakupie pakietów akcji w spółkach Eldrob S.A i Lubdrob S.A stał się liderem grupy kapitałowej przedsiębiorstw drobiarskich.

Kalendarz historyczny

1951 - powołanie Ekspozytury Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie

1964 - powstanie Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich

1980 - rozpoczęcie działalności przez „Ośrodek Hodowli Indyków” Frednowy – pierwszy zakład produkujący pisklęta indycze w Polsce

1985 - uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w Olsztynie

1991 - przekształcenie Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich w prywatną spółkę Indykpol, z inwestorem strategicznym Rolmex S.A.

lipiec 1994 - pozyskanie akcjonariusza branżowego Jerome Foods Inc.

12.10.1994 - pierwsze notowanie akcji Indykpol S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

17.05.1996 - przyjęcie przez władze Spółki i głównych akcjonariuszy Karty Indykpolu, w której została określona misja, wizja i kluczowe czynniki sukcesu

30.03.1998 - nabycie przez Indykpol pakietów akcji spółek Eldrob S.A. i Lubdrob S.A. oraz utworzenie grupy kapitałowej spółek drobiarskich

sierpień 1999 - ukończenie wdrożenia systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

1.07.2000 - połączenie spółek Indykpol S.A. i Lubdrob S.A.

7.07.2000 - połączenie spółek Indykpol S.A. i Łyna Sp. z o.o.

15.08.2003 - uzyskanie pozycji inwestora dominującego w Eldrob S.A.

2004 - wdrożenie nowej strategii marketingowej, opartej na marce Indykpol

kwiecień 2004 - uzyskanie certyfikatów systemów IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium)

maj 2004  - uzyskanie certyfikatu systemu ISO 9001:2000 (Quality Management System)

1.07.2004  - połączenie Indykpol S.A. z Ośrodkiem Hodowli Indyków Frednowy Sp. z o.o.

31.07.2006  - otwarcie nowej hali i uruchomienie linii potokowej do produkcji parówek

październik 2006  - wprowadzenie na rynek nowej linii parówek „Jedynek”

listopad 2007 - inauguracja drugiej edycji Olimpiady Zdrowia, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia

grudzień 2008  -Indykpol otrzymuje I miejsce w regionalnym konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”, w kategoriach: „Innowacyjna firma” oraz „Innowacyjny produkt”

2.01.2009  - uruchomienie nowoczesnej linii do uboju i dzielenia kurcząt w zakładzie w Lublinie

1.04.2009 - uruchomienie nowej ekologicznej kotłowni przy olsztyńskim zakładzie,  pracującej w oparciu o surowce biologiczne

luty 2010 - uruchomienie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji kurczęcej  w zakładzie w Olsztynie

maj 2010 - Indykpol ponownie zostaje sponsorem tytularnym drużyny olsztyńskich siatkarzy AZS UWM Olsztyn

7.12.2010 - zawiązanie spółki „Indykpol Brand” Sp. z o.o.

30.03.2011 - nabycie Nutripol Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Wytwórnia Pasz w Olsztynku Sp. z o.o.)

31.08.2011 - przekształcenie spółki zależnej „Indykpol Brand” Sp. z o.o. w spółkę komandytową

sierpień 2012 - uzyskanie certyfikatu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products)

maj 2015 - wprowadzenie na rynek nowej przekąski mięsnej - Parówek Jedynek MEN

wrzesień 2015 - początek kampanii „Drób pakowany – jakość pod ochroną” pod patronatem Krajowej Rady Drobiarskiej

25.04.2016 - Indykpol zostaje jedynym  akcjonariuszem Eldrob S.A.

lipiec 2016 - rozbudowa i modernizacja wydziału pasztetów w olsztyńskim zakładzie Indykpol

październik 2016 - Indykpol otrzymuje tytuł Lidera Rynku Spożywczego podczas IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu

październik 2016  - inauguracja pracy nowego zakładu wychładzania, dzielenia i konfekcjonowania kurczaka w Filii Indykpol w Lublinie

grudzień 2016  - finalizacja prac związanych z rozbudową i modernizacji wylęgarni piskląt indyczych Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowy

styczeń 2017 - zakończenie modernizacji zakładu paszowego Nutripol Sp. z o.o.

luty 2017- Indykpol otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (W-MSSE)

lipiec 2017 -  wdrożenie nowej strategii marki połączone ze zmianą szaty graficznej  produktów Indykpol

01.03.2018 - sprzedaż Filii w Lublinie wraz z wylęgarnią piskląt kurczęcych w Turce

06.08.2018 - zawiązanie "ZDROWY DRÓB" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

01.10.2018 - rozpoczęcie działaności przez  "ZDROWY DRÓB" Sp. z o.o.

20.09.2018 - ogłoszenie planu połączenia Indykpol S.A. z LZD "Eldrob" S.A. na stronach internetowych obu spółek i zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

30.11.2018 - połączenie Indykpol SA z LZD "Eldrob" S.A.