Historia firmy Indykpol rozpoczęła się w 1951 roku wraz z powstaniem Ekspozytury Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. Trzynaście lat później zakład został oddzielony od centrali i  powstało samodzielne przedsiębiorstwo Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie. Rozwój rynku wymuszał gruntowne zmiany przedsiębiorstwa, m.in. zaszła potrzeba integracji sfery surowcowej i produkcyjno-przetwórczej. Pomysłem na sukces okazała się specjalizacja w produkcji indyczej i produkcja wyrobów z mięsa indyczego.

W 1990 roku, w dobie wielu przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w firmie również nastąpiły zmiany. Ze struktur przedsiębiorstwa wyodrębnione zostały dwa zakłady: Zakład Drobiarski w Iławie oraz Zakład Produkcji Hodowlanej we Frednowych, który już jako Ośrodek Hodowli Indyków, w 2004 roku, znów stał się częścią Grupy Kapitałowej Indykpol

W 1991 roku Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie zostały sprywatyzowane i rozpoczęły działalność pod nowa firmą- Indykpol. Prywatyzacja i kapitały wniesione przez prywatnych  inwestorów: Rolmex S.A, Anrol S.A oraz Lattinane Investment Ltd. pozwoliły na przyspieszenie rozwoju. Ze słabo prosperującego zakładu państwowego powstała silna spółka prawa handlowego, która szybko została liderem na rynku drobiarskim.

Od 1 grudnia 1993 roku firma zmieniła formę organizacyjną i przekształciła w spółkę akcyjną. Pozwoliło to jej skorzystać z możliwości pozyskania kapitału z szybko rozwijającego się rynku papierów wartościowych. Juz 21 kwietnia 1994 roku Indykpol S.A., jako pierwsze przedsiębiorstwo w województwie warmińsko-mazurskim, uzyskała status spółki publicznej. W październiku 1994 roku rozpoczęły się notowania akcji Indykpol S.A na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitały uzyskane dzięki publicznej subskrypcji akcji firma wykorzystała do przyspieszenia rozwoju, wprowadziła nowe rozwiązania produkcyjne, rozbudowała bazę surowcową i zwiększyła zasięg sprzedaży. Przez prawie 26 lat akcje Indykpol s.A.  były notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a jej wyniki podlegały stałej ocenie inwestorów i analityków  giełdowych. W 2020 roku akcjonariusze większosciowi zdecydowali o wycofaniu akcji Spółki zobrotu na rynku regulowanym GPW.

Od  1998 roku  Indykpol S.A. jest liderem Grupy Kapitałowej. Na początku w skład Grupy Indykpol wchodziły trzy  spółki drobiarskie: Eldrob S.A oraz Lubdrob S.A., w których  Indykpol SA miał znaczące pakiety akcji. W kolejnych latach  rozwój Grupy  zmierzał do zwiększenia funkcjonalności Grupy przez nabycie Ośrdka Hodowli Indyków we Frednowach (obecnie wchodzi ww skąłd "Zdrowy Drób" sp. z o.o. ) oraz Wytwórni Pasz w Olsztynku (obecnie Nutripol sp. z o.o.). Rozwijana od chwili powstania Indykpol S.A. produkcja hodowlana i fermowa została w 2018 roku wyodrębniona i przeniesiona do spółki "Zdrowy Dób" sp. z o.o.

Kalendarz historyczny

1951 - powołanie Ekspozytury Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie

1964 - powstanie Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich

1980 - rozpoczęcie działalności przez „Ośrodek Hodowli Indyków” Frednowy – pierwszy zakład produkujący pisklęta indycze w Polsce

1985 - uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w Olsztynie

1991 - przekształcenie Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich w prywatną spółkę Indykpol, z inwestorem strategicznym Rolmex S.A.

lipiec 1994 - pozyskanie akcjonariusza branżowego Jerome Foods Inc.

12.10.1994 - pierwsze notowanie akcji Indykpol S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

17.05.1996 - przyjęcie przez władze Spółki i głównych akcjonariuszy Karty Indykpolu, w której została określona misja, wizja i kluczowe czynniki sukcesu

30.03.1998 - nabycie przez Indykpol pakietów akcji spółek Eldrob S.A. i Lubdrob S.A. oraz utworzenie grupy kapitałowej spółek drobiarskich

sierpień 1999 - ukończenie wdrożenia systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

1.07.2000 - połączenie spółek Indykpol S.A. i Lubdrob S.A.

7.07.2000 - połączenie spółek Indykpol S.A. i Łyna Sp. z o.o.

15.08.2003 - uzyskanie pozycji inwestora dominującego w Eldrob S.A.

2004 - wdrożenie nowej strategii marketingowej, opartej na marce Indykpol

kwiecień 2004 - uzyskanie certyfikatów systemów IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium)

maj 2004  - uzyskanie certyfikatu systemu ISO 9001:2000 (Quality Management System)

1.07.2004  - połączenie Indykpol S.A. z Ośrodkiem Hodowli Indyków Frednowy Sp. z o.o.

31.07.2006  - otwarcie nowej hali i uruchomienie linii potokowej do produkcji parówek

październik 2006  - wprowadzenie na rynek nowej linii parówek „Jedynek”

listopad 2007 - inauguracja drugiej edycji Olimpiady Zdrowia, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia

grudzień 2008  - Indykpol otrzymuje I miejsce w regionalnym konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”, w kategoriach: „Innowacyjna firma” oraz „Innowacyjny produkt”

2.01.2009  - uruchomienie nowoczesnej linii do uboju i dzielenia kurcząt w zakładzie w Lublinie

1.04.2009 - uruchomienie nowej ekologicznej kotłowni przy olsztyńskim zakładzie,  pracującej w oparciu o surowce biologiczne

luty 2010 - uruchomienie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji kurczęcej  w zakładzie w Olsztynie

maj 2010 - Indykpol ponownie zostaje sponsorem tytularnym drużyny olsztyńskich siatkarzy AZS UWM Olsztyn

7.12.2010 - zawiązanie spółki „Indykpol Brand” Sp. z o.o.

30.03.2011 - nabycie Nutripol Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Wytwórnia Pasz w Olsztynku Sp. z o.o.)

31.08.2011 - przekształcenie spółki zależnej „Indykpol Brand” Sp. z o.o. w spółkę komandytową

sierpień 2012 - uzyskanie certyfikatu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products)

maj 2015 - wprowadzenie na rynek nowej przekąski mięsnej - Parówek Jedynek MEN

wrzesień 2015 - początek kampanii „Drób pakowany – jakość pod ochroną” pod patronatem Krajowej Rady Drobiarskiej

25.04.2016 - Indykpol zostaje jedynym  akcjonariuszem Eldrob S.A.

lipiec 2016 - rozbudowa i modernizacja wydziału pasztetów w olsztyńskim zakładzie Indykpol

październik 2016 - Indykpol otrzymuje tytuł Lidera Rynku Spożywczego podczas IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu

październik 2016  - inauguracja pracy nowego zakładu wychładzania, dzielenia i konfekcjonowania kurczaka w Filii Indykpol w Lublinie

grudzień 2016  - finalizacja prac związanych z rozbudową i modernizacji wylęgarni piskląt indyczych Ośrodka Hodowli Indyków we Frednowy

styczeń 2017 - zakończenie modernizacji zakładu paszowego Nutripol Sp. z o.o.

luty 2017- Indykpol otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (W-MSSE)

lipiec 2017 -  wdrożenie nowej strategii marki połączone ze zmianą szaty graficznej  produktów Indykpol

01.03.2018 - sprzedaż Filii w Lublinie wraz z wylęgarnią piskląt kurczęcych w Turce

06.08.2018 - zawiązanie "ZDROWY DRÓB" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

01.10.2018 - rozpoczęcie działaności przez  "ZDROWY DRÓB" Sp. z o.o.

20.09.2018 - ogłoszenie planu połączenia Indykpol S.A. z LZD "Eldrob" S.A. na stronach internetowych obu spółek i zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

30.11.2018 - połączenie Indykpol SA z LZD "Eldrob" S.A.

28.05.2019 – przyjęcie przez NWZ programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

02.10.2019 - sprzedaż Filii w Świebodzinie

18.12.2019 – przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych

16.01.2020 – podjęcie przez NWZ uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku giełdowym.

28.02.2020 – umorzenie uchwałą NWZ  500.000 akcji własnych nabytych przez Spółkę

11.06.2020 – wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku giełdowym