Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

INDYKPOL S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 1.1

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POIR.01.01.01-00-0567/19

„Opracowanie technologii wytwarzania składników pasz oraz pasz w celu polepszenia ich właściwości wpływających na parametry chowu indyków oraz polepszenia dobrostanu stad”

Cele projektu: opracowanie innowacji procesowej i produktowej dotyczącej sposobu wytwarzania oraz przygotowania do wdrożenia innowacyjnego dodatku paszowego.

Planowane efekty: uzyskanie lepszych właściwości odżywczych pasz stosowanych w chowie indyków, w wyniku czego zostanie uzyskane zwiększenie wydajności wzrostowej oraz zwiększenie odporności immunologicznej ptaków. Wszystkie działania projektowe łączą się w celu uzyskania synergicznego efektu, który znacząco poprawia hodowlę indyków.

Całkowita Wartość projektu: 20 526 170,05 zł,

Wkład Funduszy Europejskich: 10 808 126,88 zł.