Frednowy

O ośrodku

Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowy filia INDYKPOL S.A. jest jednym z największych producentów piskląt indyczych w Polsce, istniejącym od 1978 roku. Rocznie dostarcza około 8 mln piskląt dla hodowców kontraktowych współpracujących z INDYKPOL S.A., Ferm Własnych Indykpolu oraz hodowców z wolnego rynku, jak również dla klientów z rynku europejskiego. Pisklęta pochodzą z własnych stad rodzicielskich.

Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowy stale udoskonala swoje metody hodowlane i modernizuje bazę produkcyjną. W drodze o jakość piskląt kładziemy szczególny nacisk na kontrolę zdrowotności i bezpieczeństwa sanitarnego.

OHI Frednowy współpracuje również z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dążąc do utrzymania wysokiej jakości piskląt indyczych w ślad za idącym postępem hodowlanym.

Stada Rodzicielskie

Ścisła współpraca z czołowymi producentami stad rodzicielskich, jak również ponad trzydziestoletnie doświadczenie zapewnia OHI standard produkcji na najwyższym światowym poziomie, w zakresie piskląt typu BUT 6, H. Converter. OHI Frednowy posiada własne fermy produkcyjne – 6 na których prowadzony jest odchów oraz kolejnych 6 ferm nieśnych, o łącznej powierzchni około 45 000 m².

Fermy rodzicielskie działają w ramach systemu HACCP i objęte są restrykcyjnym programem biobezpieczeństwa.

Wylęgarnia

W czasach rosnących wymagań jakościowych produkcji piskląt indyczych, Wylęgarnia OHI jest stale rozbudowywana i modernizowana, dysponuje najnowszym sprzętem firmy PETERSIME. Nowoczesny sprzęt i wyposażenie, udoskonalone metody hodowlane, reżim sanitarno-weterynaryjny, wykwalifikowana i doświadczona kadra zootechniczno-weterynaryjna oraz projakościowa polityka Zarządu firmy pozwalają na utrzymanie najwyższej jakości piskląt.

Pisklęta pochodzące z OHI Frednowy znajdują odbiorców zarówno na polskim jak i europejskim rynku.

Biosecurity

W celu zapewnienia odpowiedniej higieny produkcji OHI Frednowy wprowadziło w odniesieniu do wszystkich działań program zabezpieczenia sanitarnego (tzw. „biosecurity” ), który stanowił podstawę do wdrożenia systemu HACCP.

Biosecurity jest to zestaw praktycznych zasad minimalizujących ryzyko kontaktu stad z czynnikami chorobotwórczymi.

Integralną części programu są, między innymi:

  • regularne badania pracowników w kierunku nosicielstwa pałeczek salmonella,
  • rygorystycznie przestrzegany zakaz hodowli przez pracowników: trzody chlewnej, ptactwa użytkowego, ozdobnego, egzotycznego,
  • ścisły program sanitarny utrzymania stref brudnych i czystych obejmujący kąpiel oraz całkowitą zmianę odzieży i bielizny, przy wejściu i wyjściu z fermy,
  • ograniczony ruch ludzi i sprzętu, łącznie z systemem dostaw paszy bez konieczności wjazdu na teren ferm.

Kolejnym krokiem bezpieczeństwa jest przestrzeganie stosowania pasz i ściółki bezpiecznej biologicznie jak również stosowanie specjalistycznych programów dezynfekcji i deratyzacji ferm.

Przestrzeganie zasad biosecurity pozwalają naszej produkcji pozostać wolną od chorób i są kluczem do dalszego sukcesu.