Grupa Kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych.

Głównym celem stworzenia GK spółek drobiarskich było uzyskanie przewagi na rynku poprzez zapewnienie maksimum zadowolenia klienta. Grupa stara się zapewnić swoim odbiorcom najszerszą ofertę handlową wysokiej jakości markowych wyrobów z mięsa indyczego. W skład Grupy wchodzą: wytwórnia pasz, wylęgarnia piskląt indyczych, własne fermy hodowlane i tuczowe oraz zakład ubojowo-przetwórczy. Trzy centra dystrybucji umożliwiają dostarczenie pełnego asortymentu wyrobów do wszystkich regionów sprzedaży.

Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie

Filarem Grupy jest spółka Indykpol S.A., która jako inwestor strategiczny posiada udziały w pozostałych spółkach. Indykpol integruje i koordynuje współpracę między poszczególnymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie chowu oraz technologii obróbki i przetwórstwa drobiu Spółka należy do ścisłego grona liderów branży. Jest także największym producentem przetworów indyczych w Polsce. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Spółka oferuje swoje produkty na terenie całego kraju, ponadto jest uznanym eksporterem mięsa i przetworów drobiowych. Wieloletnie doświadczenie Spółki w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz strategii marketingowej jest wykorzystywane w rozwoju Grupy Kapitałowej.

Zakład w Olsztynie prowadzi ubój i dzielenie indyków oraz produkuje przetwory z mięsa drobiowego, głównie indyczego. Znajdują się tu m. in. wybudowana kilka lat temu linia potokowa do produkcji parówek.  To w olsztyńskim zakładzie produkowane są między innymi popularne parówki Jedynki.

Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku

Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Indykpol od 30 marca 2011 roku. Indykpol S.A. jest jedynym udziałowcem spółki. Wytwórnia pasz w OLsztynku stanowi  istotny element  pionowo zintegrowanej organizacji Grupy Kapitałowej Indykpol. To sprawdzony model, który gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych oraz pełną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach. Poszerzenie działalności Grupy Indykpol o produkcję pasz zwiększyło jej konkurencyjność. Spółka zaopatruje w pasze fermy własne Indykpol S.A. oraz kontrahentów współpracujących z zakładem ubojowym w Olsztynie. Głównym celem nabycia wytwórni  było  przejęcie pełnej kontroli nad zakupami surowców paszowych oraz procesem produkcji pasz. W efekcie, przejęcie pełnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów drobiowych. Przeprowadzona w minionych latach modernizacja wytwórni  zwiększyła jej  zdolności produkcyjne  do 200 tys. ton pasz w skali roku. Zagwarantowała również poprawę parametrów jakościowych paszy oraz dała podstawy do  optymalizacji kosztów produkcji. Więcej dowiesz się na www.nutripol.pl

"Ozkom" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Spółka powstała w październiku 2007 roku. Głównym wspólnikiem Spółki jest Indykpol S.A. Od 2011 roku Spółka świadczy usługi techniczne i inne na rzecz zakładu drobiarskiego w Olsztynie.

„Zdrowy Drób” Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Została zawiązana 6 sierpnia 2018 r.  Jedynym wspólnikiem spółki jest Indykpol SA.  Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności hodowalnej, odchów indyczych stad rodzicielskich, produkcja jaj wylęgowych i piskąt indyczych oraz produkcja żywca indyczego na potrzeby olsztyńskiego zakładu ubojowego Indykpol SA.