Grupa Kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych.

Głównym celem stworzenia GK spółek drobiarskich było uzyskanie przewagi na rynku poprzez zapewnienie maksimum zadowolenia klienta. Grupa stara się zapewnić swoim odbiorcom najszerszą ofertę handlową wysokiej jakości markowych wyrobów drobiowych. Produkty spółek Grupy Kapitałowej są oferowane na rynku po spójną grupą marek handlowych za pośrednictwem wspólnej sieci dystrybucji. W skład Grupy wchodzi 6 centrów dystrybucji,  które pokrywają obszar Polski równomierną siecią i umożliwiają dostarczenie pełnego asortymentu wyrobów do wszystkich regionów sprzedaży. Wspólny system dystrybucji i oferta handlowa umożliwiają koncentrację produkcji oraz wprowadzenie specjalizacji produktowej, który zaczyna się już na poziomie gatunków ubijanego drobiu i obejmuje zarówno produkcję mięs, jak i przetworów. Całość działań związanych z kształtowaniem reklamy i promocji marek handlowych, jak i poszczególnych produktów w GK, realizuje "Indykpol Brand Sp z o.o." - podmiot zależny od Indykpol SA.

Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie

Filarem Grupy jest spółka Indykpol S.A., która jako inwestor strategiczny posiada znaczne pakiety akcji lub udziałów w pozostałych spółkach. Indykpol integruje i koordynuje współpracę między poszczególnymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie chowu oraz technologii obróbki i przetwórstwa drobiu Spółka należy do ścisłego grona liderów branży. Jest także największym producentem przetworów indyczych w Polsce. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Spółka oferuje swoje produkty na terenie całego kraju, ponadto jest uznanym eksporterem mięsa i przetworów drobiowych. Wieloletnie doświadczenie Spółki w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz strategii marketingowej jest wykorzystywane w rozwoju Grupy Kapitałowej.

Zakład w Olsztynie prowadzi ubój i dzielenie indyków oraz produkuje przetwory z mięsa drobiowego, głównie indyczego. Znajdują się tu m. in. wybudowana kilka lat temu linia potokowa do produkcji parówek.  To w olsztyńskim zakładzie produkowane są między innymi popularne parówki Jedynki.

"Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka powstała 1 września  2015 roku w wyniku przekształcenia "Indykpol Brand Management" sp. z o.o. sp.k.  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym udziałowcem Spółki jest  Indykpol S.A.  Spółka kontynuuje dotychczasową działalność związaną z rozwojem i zarządzaniem markami, patentami oraz znakami towarowymi, pod którymi oferowane są produkty Grupy Indykpol. Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy przez wzrost rozpoznawalności marek i znaków towarowych wykorzystywanych przez Grupę. Oprócz działań marketingowo-reklamowych produktów, jej działalność obejmuje również pełny zakres działań związanych z tworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowych produktów.

Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku

Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Indykpol od 30 marca 2011 roku. Indykpol S.A. jest jedynym udziałowcem spółki. Nabycie wytwórni pasz było kolejnym etapem budowania pionowo zintegrowanej organizacji Grupy Kapitałowej Indykpol. Pionowo zintegrowana organizacja, to sprawdzony model, który gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych oraz pełną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach. Poszerzenie działalności Grupy Indykpol o produkcję pasz zwiększyło jej konkurencyjność. Spółka zaopatruje w pasze fermy własne Indykpol S.A. oraz kontrahentów współpracujących z zakładem ubojowym w Olsztynie. Głównym celem nabycia wytwórni  było  przejęcie pełnej kontroli nad zakupami surowców paszowych oraz procesem produkcji pasz. W efekcie, przejęcie pełnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów drobiowych. W minionych 2 latach Spółka  przeprowadziła modernizację wytwórni, która zwiększyła jej  zdolności produkcyjne  do 200 tys. ton pasz w skali roku. Zagwarantowała również poprawę parametrów jakościowych paszy oraz dała podstawy do  optymalizacji kosztów produkcji. Więcej dowiesz się na www.nutripol.pl

"Ozkom" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Spółka powstała w październiku 2007 roku. Głównym wspólnikiem Spółki jest Indykpol S.A. Od 2011 roku Spółka świadczy usługi techniczne na rzecz zakładu drobiarskiego w Olsztynie.

„Zdrowy Drób” Spółka z o.o.

Ten najnowszy podmiot w Grupie Kapitałowej Indykpol został zawiązany 6 sierpnia 2018 r. z kapitałem zakładowym  w wysokości 10 tys. zł. Jedynym wspólnikiem spółki jest Indykpol SA.  W dniu 2 paździenika b.r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podwyższyło jej kapitał zakładowy o 5 mln zł.Nowe udziały objął w całości Indykpol SA i pokrył aportem.   

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności hodowalnej, odchów indyczych stad rodzicielskich, produkcja jaj wylęgowych i piskąt indyczych oraz produkcja żywca indyczego na potrzeby olsztyńskiego zakładu ubojowego Indykpol SA.