Dla Akcjonariuszy

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Spółki pod firmą INDYKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, (sekretariat na I piętrze) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.