Indykpol firmą odpowiedzialną społecznie województwa warmińsko-mazurskiego

10-02-2011

Po koniec grudnia 2010 roku w Sopocie odbyła się konferencja Forbes &Turon Forum Biznesu. Cykl spotkań, jakie odbyły się w największych miastach Polski był okazją do wyróżnienia odpowiedzialnych społecznie spółek z poszczególnych regionów kraju.

Indykpol prestiżową nagrodę Regional Forbes Corporate Social Responsiblity Award otrzymał jako firma odpowiedzialna społecznie województwa warmińsko-mazurskiego.   

Wyróżnienie przyznawane jest przez miesięcznik Forbes we współpracy ze spółką Tauron.

W rankingu zostały docenione firmy, które w całokształcie swojej działalności biznesowej  wyróżniają się m.in.: troską o środowisko, przestrzeganiem praw i interesów pracowniczych, działaniami charytatywnymi i sponsoringowymi.

Dla Indykpolu przyznana nagroda to forma doceniania całokształtu podejmowanych przez nas działań,  które składają się na koncepcję społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa oraz społecznie zaangażowanego biznesu. To inwestowanie w rozwój lokalnej społeczności poprzez podejmowanie różnych form aktywności, wsparcia finansowego czy pomocy rzeczowej. Indykpol prowadzi działania społeczne m.in. w sferze edukacji, zdrowia, sportu i pomocy społecznej.

lista aktualności