Indykpol przekazał mikroskop Szpitalowi Dziecięcemu

09-03-2011
9 marca b.r. przedstawiciele firmy Indykpol przekazali specjalistyczny mikroskop na potrzeby Pracowni Cytogenetyki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

W Pracowni Cytogenetyki wykonywana jest diagnostykę chorób genetycznych, m.in.: chromosomalnych wad genetycznych, które towarzyszą wielu schorzeniom. Przekazany aparat stanowić będzie cześć aparatury pozwalającej na przeprowadzanie zaawansowanych badań diagnostycznych, pozwalających na wykrywanie wad genetycznych u dzieci już na poziomie komórkowym.

lista aktualności