Indykpol wybrał swój system SFA

23-08-2016

Indykpol wybrał eLeader Mobile Visit jako mobilną aplikację dla przedstawicieli handlowych w terenie.

Indykpol, jako producent wysokiej jakości wyrobów drobiowych, znany jest również z wysokich standardów jakościowych i organizacyjnych.

Nie ma miejsca na przypadek przy podejmowaniu kluczowych decyzji, dlatego po serii testów porównawczych, obejmujących czołówkę producentów rozwiązań SFA/FFM dla wsparcia sieci sprzedażowych,

Indykpol wybrałeLeader Mobile Visit jako mobilną aplikację dla przedstawicieli handlowych w terenie.

eLeader Mobile Visitokazał się najlepszy w automatycznym odzwierciedlaniu takich procesów i działań jak: obsługa zamówień, badanie ekspozycji, weryfikacja standardów sprzedażowych.

Spełnienie wymagań ogólnopolskiej, dobrze zorganizowanej sieci sprzedaży możliwe było w krótkim czasie dzięki wcześniejszemu pilotażowi, który dostarczył istotnych danych oraz ujawnił obszary wymagające intensywniejszej pracy.

lista aktualności