Komunikat dotyczący wycieku amoniaku w zakładzie Indykpol S.A. w Olsztynie

06.05.2016

W dniu 6 maja b.r. około 7.30 doszło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej w zakładzie produkcyjnym Indykpol S.A. w Olsztynie. Nowoczesny system bezpieczeństwa  uruchomił alarm i  natychmiast odciął dopływ amoniaku z instalacji chłodniczej oraz włączył automatyczne systemy wyciągające amoniak z pomieszczeń. O awarii niezwłocznie zostały powiadomione wszystkie służby ratownicze.

Zgodnie z wdrożonymi procedurami bezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostali natychmiast ewakuowani z zakładu. Według posiadanych przez Spółkę informacji 22 pracowników z objawami niewydolności oddechowej zostało przewiezionych do szpitali, część z nich już opuściła placówki medyczne. Stan zdrowia pracowników jest na bieżąco monitorowany, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Amoniak jest substancją używaną na co dzień w systemach chłodniczych w większości zakładów spożywczych, we wszystkich zakładach mięsnych.

Zakład w Olsztynie jest wyposażony w nowoczesne i skuteczne systemy alarmowe, funkcjonują procedury działania na wypadek tego typu zdarzeń.

Co roku prowadzone są, w porozumieniu ze strażą pożarną ćwiczenia, obejmujące również ewakuację ludzi. Efektem tych działań i rozwiązań technicznych była bardzo sprawna ewakuacja pracowników  oraz szybkie wezwanie pomocy medycznej i straży pożarnej.

Wyciek amoniaku miał charakter lokalny, amoniak nie wydostał się poza teren zakładu, nie było zagrożenia dla środowiska ani okolicznych mieszkańców. Po zakończeniu procesu wentylacji hal produkcyjnych praca zakładu została wznowiona.

Bezpieczeństwo żywnościowe i jakościowe produktów wytwarzanych w zakładzie  INDYKPOL S.A. w Olsztynie nie zostało zagrożone.

lista aktualności