Najnowsze inwestycje Indykpolu

22-02-2010

W połowie lutego b.r. Indykpol zakończył dwie ważne inwestycje w zakładzie ubojowo-przetwórczym w Olsztynie.

Od 15 lutego pracuje nowoczesna linia technologiczna do uboju i dzielenia kurcząt, która umożliwia ubój ponad 24 000 ton kurczaków rocznie. Prace projektowe, budowlane oraz montaż urządzeń wchodzących w skład linii rozpoczęły się we wrześniu 2009 roku.

Na realizację inwestycji Indykpol przeznaczył ponad 5 mln zł. Nowa linia mieści się w istniejącym budynku, w miejsce wcześniej pracującej linii do uboju gęsi i jest w pełni zautomatyzowana, dzięki czemu tuszki kurcząt przechodzą kolejne etapy obróbki, od uboju do pakowania, z minimalnym udziałem pracy ręcznej.

Ciąg chłodniczy o długości blisko 2 km, gwarantuje wychłodzenie tuszek, w ciągu zaledwie 2 godzin, do temperatury poniżej 4oC. Równolegle z procesem inwestycyjnym Spółka rozwijała zaplecze surowcowe dla nowej linii.

W ciągu najbliższych miesięcy planuje osiągnięcie poziomu produkcji, zgodnego z nominalnymi zdolnościami linii technologicznej do uboju kurcząt. Kurczęta są produkowane na fermach współpracujących kontrahentów w oparciu o pisklęta produkowane w należącym do Spółki zakładzie wylęgu drobiu w Lidzbarku Warmińskim.

Uruchomienie drugiej, po istniejącej już w zakładzie Filii w Lublinie, linii kurczęcej w Olsztynie umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty mięs z Indykpolu na rynku północno-wschodniej Polski o tuszki i elementy kurczęce. Uwzględniając planowane zwiększenie produkcji Spółka wybudowała nową mroźnię do składowania wyrobów zamrożonych o pojemności 700 ton.

Nowy obiekt został wyposażony w nowoczesne, przesuwne regały do składowania, które pozwalają na układanie mięs w pięciu poziomach. Na realizację inwestycji Spółka przeznaczyła 3 mln zł.

Nowy budynek mroźni łączy się z budynkiem produkcyjnym za pośrednictwem stałego łącznika, który zapewnia zachowanie najlepszych standardów sanitarno-weterynaryjnych w procesie przekazywania mięs. Spółka do tej pory korzystała z mroźni zlokalizowanej w bryle głównej budynku ubojowo-przetwórczego.

Przeniesienie wyrobów mrożonych uwolni 1000 m2 powierzchni produkcyjnej, która zostanie przeznaczona na dystrybucję i logistykę mięsami świeżymi oraz przetworami.

Na adaptację powierzchni do nowych zadań Spółka zamierza przeznaczyć 750 tys. zł.

Ponadto uwzględniając odnotowane w ostatnich latach przypadki pożarów w zakładach mięsnych, Indykpol postanowił zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe zakładu i zbuduje ścianę przeciwogniową, która podzieli budynek produkcyjny na dwie izolowane strefy pożarowe.

lista aktualności