Wspieramy bezpieczeństwo energetyczne

05-01-2021

Zdrowy Drób – spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Indykpol – wspiera bezpieczeństwo energetyczne Polski biorąc udział w projekcie Demand Side Response na Rynku Mocy. Projekt ten zakłada gotowość uczestniczących w nim podmiotów do czasowego ograniczenia poboru energii elektrycznej w sytuacji deficytu mocy w krajowym systemie energetycznym. Taki deficyt może się pojawić np. przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie, czy poważnych awariach w elektrowniach. To nasz wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także kolejny krok na rzecz ochrony środowiska.

lista aktualności