Dobrostan zwierząt

DBAMY O DOBROSTAN ZWIERZĄT

O dobrostanie mówimy wtedy, gdy zwierzę jest zdrowe, dobrze się czuje i nie cierpi. W firmie Indykpol przykładamy najwyższą wagę do wysokich standardów opieki nad zwierzętami. Dobrostan zwierząt i ich humanitarne traktowanie na każdym etapie produkcji jest dla nas najważniejsze.

Indykpol to pionowo zintegrowana organizacja (posiada własne wylęgarnie, produkcje paszy, fermy i przetwórnię), dzięki czemu kontroluje proces produkcji od jajka do finalnego produktu. Indykpol dokłada wszelkich starań, aby na każdym z etapów hodowli, żywienia zwierząt, a także podczas transportu i uboju ich dobrostan był najważniejszy. W praktyce oznacza to przestrzeganie restrykcyjnych przepisów oraz wdrażanie wszelkich obowiązujących  norm w kwestii prawidłowego traktowania i zapewnienia dobrostanu zwierząt.

 

 

Niezależnym potwierdzeniem dbałości o dobrostan zwierząt jest posiadanie przez Indykpol certyfikatu QS (Qualität und Sicherheit – jakość i pewność „od pola do lady sklepowej”).

Certyfikat ten potwierdza spełnienie przez podmioty zrzeszone w Grupie Kapitałowej Indykpol restrykcyjnych norm w zakresie dbania o dobrostan zwierząt na każdym etapie chowu i hodowli (certyfikacją objęte są zarówno stada rodzicielskie, jak i wylęgarnia, wytwórnia pasz oraz fermy własne Indykpol).

 

 

 

 

 

 

Na fermach oraz w wylęgarniach obowiązuje szereg procedur technologicznych warunkujących właściwy przebieg hodowli oraz chowu, jak i restrykcyjne zasady bioasekuracji (ochrony biologicznej i zdrowotnej), a wszystko to w celu zapewnienia maksymalnej zdrowotności zwierząt. Wysokie standardy hodowli plasują Indykpol na pozycji światowego lidera w ilości uzyskiwanych jaj wylęgowych od indyczek ze stad rodzicielskich. Dobre samopoczucie indyczek – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – przekłada się na ilość i jakość złożonych przez nie jaj.

 

 

 

Każda osoba pracująca przy ptakach, na każdym szczeblu produkcji, jest przeszkolona w zakresie zasad i przepisów dot. dobrostanu zwierząt oraz pouczona o odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za ich nieprzestrzeganie.

Pracownicy na każdym etapie hodowli i chowu zobowiązani są do zgłaszania jakichkolwiek naruszeń dobrostanu odpowiednim służbom wewnętrznym.

 

 

 

 

Indykpol z pełną determinacją i zaangażowaniem wdrożył, promuje i propaguje etyczne traktowanie zwierząt.