Komunikaty prasowe

Ekologiczna kotłownia

03.04.2009

Już wkrótce starą kotłownię pracującej w oparciu o miał węglowy zastąpi nowa kotłownia gazowa oraz instalacja do pirolizy pierza. Rozruch technologiczny nowa instalacja ma za sobą. Do lipca bieżącego roku stara kotłownia zostanie całkowicie wyłączona. Paliwem wejściowym dla instalacji pirolizy jest pierze. Uzyskane w procesie jego utylizacji ciepło jest wykorzystywane w procesach produkcyjnych w zakładzie w Olsztynie oraz do ogrzewania. Przedsięwzięcie wiązało się z budową magazynu paliwa oraz ciągu technologicznego urządzeń do zgazowania pierza oraz systemu odsiarczania i odpylania spalin.

Projekt jest pionierski, jego innowacyjność została oficjalnie potwierdzona przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Patent na produkcję ciepła ze zgazowania odpadów poubojowych został zgłoszony w Urzędzie Patentowym. Inwestycja obniży koszty związane z dotychczasową utylizacją uciążliwych odpadów oraz przyniesie oszczędności przez zastąpienie ciepła uzyskiwanego obecnie ze spalania węgla kamiennego, energią uzyskiwaną z odpadów. Instalacja jest w stanie zutylizować 10 000 ton odpadów rocznie.

Inwestycja jest realizowana z zachowaniem równowagi przyrodniczej i będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Nowa instalacja została wyposażona w supernowoczesny, zespolony system odpylania i oczyszczania spalin, który redukuje zawartość odpadów o ok. 87%. Dzięki zmianie sposobu wytwarzania energii cieplnej z technologii węglowej na połączony układ zgazowanie-kocioł gazowy zredukowano emisję SO2 (o 93%), CO2 (o 87%) oraz pyłu (o 95%). Dodatkowo instalacja została wyposażona w urządzenia do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń.

lista aktualności