Zdrowie i uroda

EFSA – co to?

10-11-2020

W artykułach dotyczących żywności autorzy często powołują się na zalecenia EFSA. Zatem co to jest ta EFSA?

EFSA, czyli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się niezależnym doradztwem naukowym w sprawach związanych z żywnością.

Urząd ten istnieje od 2002 roku. Jego siedziba znajduje się w Parmie, we Włoszech.

EFSA wydaje tylko opinie, ocenia ewentualne ryzyko lub jego brak.  Natomiast zarządzaniem ryzykiem, czyli wydawaniem odpowiednich przepisów, działaniami kontrolnymi i zapobiegawczymi zajmują się już konkretne państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska i Parlament Europejski.

EFSA zajmuje się żywnością w bardzo szerokim zakresie, bo od pola (producenta) do stołu (konsumenta), czyli odpowiada za: bezpieczeństwo żywności i pasz, odżywianie, zdrowie i dobrostan zwierząt, ochronę i zdrowie roślin.

Co konkretnie obejmują działania EFSA? Jej pracownicy zajmują się:

  • gromadzeniem fachowej wiedzy oraz danych naukowych;
  • udzielaniem niezależnych, aktualnych (co znaczy, że opinie EFSA mogą się zmieniać wraz z rozwojem wiedzy naukowej) i wiarygodnych porad naukowych;
  • informowaniem społeczeństwa o swojej pracy naukowej;
  • współpracą z państwami należącymi do UE, ale też z organami międzynarodowymi i innymi organizacjami.

W skład zarządu EFSA wchodzi 15 członków, niemających powiązań, ani niereprezentujących żadnego rządu (ani innych władz) oraz przemysłu.

Naukową działalnością EFSA zajmuje się komitet naukowy oraz dziesięć paneli (m.in. panel ds. zagrożeń biologicznych, panel ds. zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, panel ds. dodatków do żywności i środków aromatyzujących, panel ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych) w skład których wchodzą świetni naukowcy. Czasem EFSA korzysta również z opinii zewnętrznych ekspertów.

A po co nam EESA, tak w praktyce? Po to na przykład aby, posługując się mocnymi dowodami naukowymi i unikając ślepego podążania za internetowymi modami oraz mitami, ustalić maksymalną, bezpieczną dla organizmu człowieka dzienną dawkę bisfenolu (związku powszechnie występującego w przemyśle spożywczym m.in. w plastikowych butelkach, a oskarżanego o szkodliwe działanie na organizm człowieka). Ostatnio dawka ta była ustalana w 2015 roku (wynosiła 4µg na kg masy ciała/dzień), jednak z zastrzeżeniem, że EFSA zbiera dalsze dane i wyniki jej pracy zostaną ogłoszone dopiero w 2020 roku. Jak widać urząd ten działa niespiesznie, nie ekscytuje się wynikami pojedynczych badań, gdyż te mogą dawać fałszywy obraz sytuacji. Takie podejście to gwarancja rzetelności i szerokiego spojrzenia na problem.

dr Anna Kulikowska, Doradca Żywieniowy; specjalista z zakresu dietetyki i żywienia oraz jakości surowców i produktów spożywczych.Właścicielka poradni dietetycznej online Dobrze jeść (www.dobrzejesc.com). Aktywnie promuje zdrowy styl odżywiania poprzez liczne publikacje, w tym docierające do szerokiego grona odbiorców informacje w internecie. Umiejętnie łączy  teorię z praktyką pokazując jak w oparciu o ogólnodostępne produkty spożywcze komponować dobrze zbilansowane posiłki odpowiednie dla osób w zależności od wieku, stanu zdrowia i trybu życia.
Jeśli masz pytania do naszego eksperta, pisz na adres: doradcazywieniowy // indykpol.pl
lista aktualności