Bieżące

Lista podstron

rb_nr19__wybor_bieglego.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący Nr 19/2018 - Wybór biegłego rewidenta

Dodano: 28.06.2018
Pobierz plik

rb_nr_13_lista_wza_.doc (30.5 KB)

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_14__uchwaly_podjete.pdf (0.2 MB)

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_15__dywidenda.doc (24 KB)

Zarząd Indykpol SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_16__wybor_rn.doc (40 KB)

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 29 maja 2018 roku dokonało wyboru 6-cio osobowej Rady Nadzorczej Indykpol S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_17_umowy__transakcje_walutowe.doc (29 KB)

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 29 maja 2018 roku Spółka zawarła w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, transakcje forward prezentowane w załączniku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_18_umowy__transakcje_walutowe.pdf (0.1 MB)

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, 30 maja 2018 roku Spółka zawarła transakcje forward prezentowane w załączniku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_12_zawarcie__transakcji_forward.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 12/2018 - Zawarcie transakcji forward

Dodano: 15.05.2018
Pobierz plik

rb_9_deklaracja_wyplaty_dywidendy.pdf (0.1 MB)

Raport Bieżący nr 9/2018 - Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

Dodano: 27.04.2018
Pobierz plik
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    32