Bieżące

Lista podstron

rb_nr_44_lista_nwza.pdf (14 KB)

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NZWZ Emitenta

Dodano: 26.09.2019
Pobierz plik

rb_42_2019_uchwaly_podjete_nwz_25092019.pdf (0.3 MB)

Raport bieżący nr 42/2019 - Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 25 września 2019 roku

Dodano: 25.09.2019
Pobierz plik

raport_biezacy_nr_43_czlonek_rn.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 43/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Dodano: 25.09.2019
Pobierz plik

rb_40_zmiana_tresci_projektu_uchwal_092019.pdf (0.2 MB)

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2019 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Rolmex S.A., posiadającego ponad 57% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektów dwóch uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A., zwołanego na dzień 25 września 2019 r., dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu.

Dodano: 16.09.2019
Pobierz plik

raport_biezacy_nr_41_zmiana_ogloszenia_nwz.pdf (0.3 MB)

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. w zakresie zamierzonej zmiany Statutu Spółki

Dodano: 16.09.2019
Pobierz plik

rb39_zalacznik_zawiadomienie_art_69uop28082019.pdf (1 MB)

Zarząd Indykpol S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące nabycie przez Spółkę 80 000 akcji Spółki w ramach programu skupu akcji własnych. O nabyciu tym Spółka informowała raportem bieżącym 36/2019.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Dodano: 29.08.2019
Pobierz plik

raport_biezacy_37-_nabycie_akcji_wlasnych_w_celu_umorzenia_28082019_dentos.docx (19.8 KB)

Raport bieżący nr 37/2019  - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Dodano: 28.08.2019
Pobierz plik

rb__nr_38_transakcje_forward.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 38/2019 - Transakcje forward

Dodano: 28.08.2019
Pobierz plik
1  2  3  4  5  6  7  8  9    28