Bieżące

Lista podstron

raport_biezacy_nr_12__2020_umorzenie_akcji_w_kdpw.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 12/2020 - Wycofanie umorzonych akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Dodano: 23.03.2020
Pobierz plik

oswiadczenie_kdpw_po_umorzeniu_akcji_0234-2020.pdf (0.2 MB)

Załącznik do Raportu nr 12/2020 - Oświadczenie KDPW

Dodano: 23.03.2020
Pobierz plik

raport_biezacy_nr_11_wplyw_epidemii_koronawirusa.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 11/2020 - Dotyczy wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej

Dodano: 17.03.2020
Pobierz plik

rb_nr_10__zawiadomienia_art_69_upo_rolmex_sa_wmhm_spzoo.pdf (1.9 MB)

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. otrzymał  zawiadomienia, złożone na  podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w tym:

  1. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy od Rolmex S.A. („Zawiadomienie nr 1”);
  2. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1)  Ustawy od Warmińsko-Mazurskiego Handlu Międzynarodowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . („Zawiadomienie nr 2”);

Zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy zmiany w udziale w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki są efektem umorzenia 500.000 akcji własnych Spółki. Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Rolmex  S.A.

Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy.

Dodano: 16.03.2020
Pobierz plik

raport_biezacy_nr_8_2020_rejestracja_zmian_statutu.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 8/2020 - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Indykpol S.A. oraz obniżenia kapitału zakładowego

Dodano: 10.03.2020
Pobierz plik

statut_indykpol_28022020.pdf (0.3 MB)

Załącznik do Raportu nr 8/2020 - Tekst jednolity Statutu Spółki

Dodano: 10.03.2020
Pobierz plik

raport_biezacy_9-_umorzenie__akcji_wlasnych_spolki.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 9/2020 -Umorzenie akcji własnych Spółki

Dodano: 10.03.2020
Pobierz plik

rb_6_2020_uchwaly_podjete_nwz_28022020.pdf (0.3 MB)

Raport bieżący Nr 6/2020 - Uchwały podjęte przez NWZ Indykpol SA w dniu 28 lutego 2020 r.

Dodano: 28.02.2020
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    32