Bieżące

Lista podstron

rb_nr_25_podwyzszenie_kapitalu_w_spolce_zaleznej.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 25/2018 - Wniesienie aportu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce zależnej „Zdrowy Drób” S p. z o.o.

Dodano: 02.10.2018
Pobierz plik

rb_nr_26_udzielenie_pozyczki_spolce_zaleznej.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący Nr 26/2018 - Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Dodano: 02.10.2018
Pobierz plik

ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_25102018.doc (70 KB)

Zarząd Indykpol SA informuje o zwołaniu Nadzwyczjnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol SA w dniu 25 października 2018 roku. W załączeniu pełny tekst ogłoszenia.

Dodano: 27.09.2018
Pobierz plik

projekty_uchwal_nwz_25102018_2.doc (57 KB)

Zarząd Indykpol SA przesyła w załączniu projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Nadzwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 października 2018 roku.

Dodano: 27.09.2018
Pobierz plik

rb_nr_22_zawiadomienie_i_o_polaczeniu.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 22/2018 - Zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia z LZD „Eldrob” S.A.

Dodano: 21.09.2018
Pobierz plik

rb_21_zawiadomienie_o_zamiarze_polaczenia.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 21/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawiadomienie o zamiarze połączenia Indykpol S.A. jako spółki przejmującej z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi „Eldrob” S.A.

Dodano: 20.09.2018
Pobierz plik

plan_polaczenia.pdf (3.5 MB)

Plan połączenia z LZD "Eldrob" S.A. - załącznik do raportu Nr 21/2018

Dodano: 20.09.2018
Pobierz plik

rb_nr19__wybor_bieglego.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący Nr 19/2018 - Wybór biegłego rewidenta

Dodano: 28.06.2018
Pobierz plik

rb_nr_13_lista_wza_.doc (30.5 KB)

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    28