Bieżące

Lista podstron

sprawozdanie_rn_indykpol_2018.pdf (0.2 MB)

Załącznik do Raport bieżący nr 22/2019

Dodano: 03.06.2019
Pobierz plik

rb_nr_21_zawarcie_umowy_.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 21/2019 - Zawarcie umowy z Pekao Investment Banking S.A

Dodano: 31.05.2019
Pobierz plik

rb_nr_18_uchwaly_podjete_zwz.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 18/2019 - Uchwały podjęte przez ZWZ 28 maja 2019 r.

Dodano: 28.05.2019
Pobierz plik

rb_nr_19_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_zwz.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 19/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

Dodano: 28.05.2019
Pobierz plik

rb_nr_20__powolanie_zarzadu.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 20/2019 - Powołanie Zarządu 

Dodano: 28.05.2019
Pobierz plik

rb_17_transakcje_forward.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 17/2019 - Zawarcie transakcji forward

Dodano: 23.05.2019
Pobierz plik

rb_14_program_nabywania_akcji_wlasnych_w_celu_umorzenia.pdf (0.1 MB)

Raport Bieżący nr 14/2019 - Program nabywania akcji własnych w celu umorzenia

Dodano: 26.04.2019
Pobierz plik

ogloszenie_o_zwolaniu_zwz29052018.pdf (0.4 MB)

Zarząd Indykpol S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 maja 2019 roku. Pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu. 

Dodano: 26.04.2019
Pobierz plik

projekty_uchwal_wz_28052019.pdf (0.2 MB)

Zarząd Indykpol SA przedkłada projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 maja 2019r.

Dodano: 26.04.2019
Pobierz plik

Raport bieżący nr 13/2019 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Indykpol S.A. za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2018 rok

Zmiana terminu  przekazania raportu rocznego Indykpol S.A. za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2018 rok

Zarząd Indykpol S.A. (Emitent) nawiązując do raportu bieżącego nr 1/2019, informuje o zmianie terminu publikacji rocznego raportu Indykpol S.A. za 2018 rok oraz rocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej. Termin przekazania wyżej wymienionych raportów, pierwotnie wyznaczony na 30 kwietnia 2019 roku, zostanie przeniesiony na 26 kwietnia 2019 roku.

Dodano: 24.04.2019
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    32