Bieżące

Lista podstron

rb_nr_46_aneks_do_umowy_kredytowej_.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 46/2019 - Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię

Dodano: 25.11.2019
Pobierz plik

rb_nr_47_zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_90_ogolnej_liczby_glosow_na_walnym_zgromadzeniu_spolki_zm.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 47/2019 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na WZ 

Dodano: 25.11.2019
Pobierz plik

zawiadomienie_rolmex_90_glosow.pdf (1.3 MB)

Załącznik do Raportu 47/2019 - Zawiadomienie Rolmex SA

Dodano: 25.11.2019
Pobierz plik

rb_nr_44_lista_nwza.pdf (14 KB)

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta

Dodano: 26.09.2019
Pobierz plik

rb_42_2019_uchwaly_podjete_nwz_25092019.pdf (0.3 MB)

Raport bieżący nr 42/2019 - Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 25 września 2019 roku

Dodano: 25.09.2019
Pobierz plik

raport_biezacy_nr_43_czlonek_rn.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 43/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Dodano: 25.09.2019
Pobierz plik

rb_40_zmiana_tresci_projektu_uchwal_092019.pdf (0.2 MB)

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2019 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Rolmex S.A., posiadającego ponad 57% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektów dwóch uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A., zwołanego na dzień 25 września 2019 r., dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu.

Dodano: 16.09.2019
Pobierz plik

raport_biezacy_nr_41_zmiana_ogloszenia_nwz.pdf (0.3 MB)

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. w zakresie zamierzonej zmiany Statutu Spółki

Dodano: 16.09.2019
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    32