Bieżące

Lista podstron

cr-no14-_lista-akcjonariuszy.doc (30 KB)

The current report no 14/2014 - The list of shareholders of the company on GM

Dodano: 28.05.2014
Pobierz plik

rb-nr-15_-wyplata-dywidendy.doc (24.5 KB)

Raport bieżący nr 15/2014 - Wypłata dywidendy

Dodano: 28.05.2014
Pobierz plik

RB nr 16_ zmiana Statutu

Raport bieżący nr 16/2014 - Uchwalone zmiany w Statucie Spółki

Dodano: 28.05.2014
Pobierz plik

rb-nr-14_-lista-akcjonariuszy.pdf (12.8 KB)

Raport bieżący 14/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA Emitenta

 

Dodano: 28.05.2014
Pobierz plik

rb-nr-13-wybor-audytora.doc (24.5 KB)

Raport bieżący nr 13/2014 - Wybór biegłego rewidenta

Dodano: 28.05.2014
Pobierz plik

zalacznik-do-rb-nr12_2014.pdf (84.4 KB)

Raport bieżący nr 12/2014 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2014  roku


Dodano: 28.05.2014
Pobierz plik

raport-biezacy-korekta-raportu-okresowego.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 11/2014 - Informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego - skróconego  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania GK Indykpol sporządzonego za okres zakończony 31 marca 2014 roku

Dodano: 21.05.2014
Pobierz plik

rb-nr-10_proponowane-zmiany-w-statucie.doc (31 KB)

Raport bieżący nr 10/2014 - Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Dodano: 30.04.2014
Pobierz plik

rb-nr9_o-nie-stosowanie-zasad-ladu-korporacyjnego-na-zwz.doc (25.5 KB)

Raport bieżący nr 9/2014 - O niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas WZA spółki zwołanego na 27 maja 2014 roku

Dodano: 30.04.2014
Pobierz plik

projekty-uchwal-wz-27052014.pdf (51.8 KB)

Raport bieżący nr 8/2014 - Projekty uchwał na WZA Spółki

Dodano: 30.04.2014
Pobierz plik
1    23  24  25  26  27  28  29  30  31    32