Okresowe

Lista podstron

raport_z_przegladu_jsf_skroconego_30.06.2018_-_indykpol_sa..pdf (0.1 MB)

Raport z przeglądu sprawozdania Indykpol S.A. za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

raport_z_przegladu_ssf_skrocone__30.06.2018_-_indykpol_s.a..pdf (0.1 MB)

Raporrt z przeglądu sprawozdania GK za I półrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_q1_2018.pdf (0.8 MB)

Skonsolidowany raport finansowy GK Indykpol za I kwartał 2018 r

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

jsf_indykpol_za_2017.pdf (1.2 MB)

Sprawozdanie finasowe Indykpol SA za 2017 r

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_2017.pdf (1.7 MB)

Sprawozdanie finasowe  GK Indykpol za 2017 r

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik

sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2017.pdf (0.7 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 r.

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik

list_prezesa_zarzadu_do_akcjonariuszy_final.pdf (82.8 KB)

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik

oswiadczenie_zarzadu_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf (0.3 MB)

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik

sprawozdanie_z_badania_jsf_indykpol_sa_2017.pdf (0.2 MB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Indykpol SA

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik

spraw._z_badania_ssf_indykpol_2017.pdf (0.1 MB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania GK Indykpol

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13