Okresowe

Lista podstron

oswiadczenie_informacje_niefinansowe_2018.pdf (0.8 MB)

Oświadczenie Zarządu  informacje niefinansowe RR 2018

Dodano: 27.04.2019
Pobierz plik

oswiadczenie_i_raport_zarzadu_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf (0.3 MB)

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego RR 2018

Dodano: 27.04.2019
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_iii_q_2018.pdf (1.1 MB)

Skonsolidowany raport finansowy GK Indykpol za III kwartał 2018 r.

Dodano: 30.11.2018
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_i_pol_2018.pdf (0.9 MB)

Sprawozdanie finansowe GK za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

jsf_indykpol_i_pol_2018.pdf (0.7 MB)

Sprawozdanie finansowe Indykpol Sa za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

komentarz_gk_indykpol_za_i_polrocze_2018.pdf (0.5 MB)

Śródroczne sprawozdanie z działalności za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

raport_z_przegladu_jsf_skroconego_30.06.2018_-_indykpol_sa..pdf (0.1 MB)

Raport z przeglądu sprawozdania Indykpol S.A. za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

raport_z_przegladu_ssf_skrocone__30.06.2018_-_indykpol_s.a..pdf (0.1 MB)

Raporrt z przeglądu sprawozdania GK za I półrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_q1_2018.pdf (0.8 MB)

Skonsolidowany raport finansowy GK Indykpol za I kwartał 2018 r

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

jsf_indykpol_za_2017.pdf (1.2 MB)

Sprawozdanie finasowe Indykpol SA za 2017 r

Dodano: 28.04.2018
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13