Okresowe

Lista podstron

sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2018.pdf (0.6 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK w 201

Dodano: 27.04.2019
Pobierz plik

list_prezesa_zarzadu_do_akcjonariuszy_rr2018.pdf (64.5 KB)

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy RR 2018 r

Dodano: 27.04.2019
Pobierz plik

oswiadczenie_informacje_niefinansowe_2018.pdf (0.8 MB)

Oświadczenie Zarządu  informacje niefinansowe RR 2018

Dodano: 27.04.2019
Pobierz plik

oswiadczenie_i_raport_zarzadu_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf (0.3 MB)

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego RR 2018

Dodano: 27.04.2019
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_iii_q_2018.pdf (1.1 MB)

Skonsolidowany raport finansowy GK Indykpol za III kwartał 2018 r.

Dodano: 30.11.2018
Pobierz plik

ssf_gk_indykpol_i_pol_2018.pdf (0.9 MB)

Sprawozdanie finansowe GK za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

jsf_indykpol_i_pol_2018.pdf (0.7 MB)

Sprawozdanie finansowe Indykpol Sa za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik

komentarz_gk_indykpol_za_i_polrocze_2018.pdf (0.5 MB)

Śródroczne sprawozdanie z działalności za I pólrocze 2018 r.

Dodano: 29.09.2018
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13