Akcjonariat

Lista podstron
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)
 
Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
1. Feliks Kulikowski wraz z podmiotami zależnymi (Rolmex S.A., Warmińsko-Mazurskim Handlem Międzynarodowym Sp. z o.o., .Indykpol S.A.) 6000371 89.58 % 77.67 %
2. Nationale-Nederlanden OFE 397000 5.93 % 12.71 %
3. Pozostali 300629 4.49 % 9,62 %

Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariat według liczby akcji

 

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 124 500 akcji, w tym:

  • 2 224 500 akcji serii AA
  • 900 000 akcji serii BB

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5zł