Akcjonariat

Lista podstron
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)
 
Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
1. Feliks Kulikowski wraz z podmiotami zależnymi (Rolmex S.A., Warmińsko-Mazurskim Handlem Międzynarodowym Sp. z o.o., Indykpol S.A.) 6198000 100.00 % 100,00 %

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2 624 500 akcji, w tym:

 

  • 2 224 500 akcji serii AA
  • 400 000 akcji serii BB

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5zł