Walne zgromadzenia

Lista podstron

Uchwalone zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut  Spółki

Dodano: 30.05.2017

Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 30 maja 2017 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 maja 2017 roku.

Dodano: 30.05.2017

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2017 roku.

Dodano: 30.05.2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

Dodano: 30.05.2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawodań i wniosków

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków zarządu Indykpol S.A. dotyczących pokrycia straty za 2016 rok

Dodano: 30.05.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Dodano: 30.05.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 30 maja 2017r.,

Dodano: 30.05.2017

Projekty uchwał na ZWZ Indykpol SA w dniu 30 maja 2017r

Zarząd Indykpol S.A. przedkłada projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2017 roku.

Raporty

 • Raport bieżący nr 9/2017 - Projekty uchwał na  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol SA

  Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przesyła projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2017 roku

  Zobacz raport
Dodano: 30.05.2017

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że zmierza zmienić  art. 6 ust 1 Statutu Spółki

Raporty

 • Raport bieżący nr 8/2017 - Proponowane zmiany w Statucie Spółki

  Zobacz raport
Dodano: 30.05.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.05.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 30 maja 2017r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3.

Raporty

 • Raport bieżący nr 7/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA

  Zobacz raport
Dodano: 30.05.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    19