Walne zgromadzenia

Lista podstron

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w w dniu 14 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 14stycznia 2016 r., na godz. 11.00 w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 7.

Dodano: 14.01.2016

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 14 stycznia 2016 roku.

Dodano: 14.01.2016

Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 14 stycznia 2016 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2016 roku.

Dodano: 14.01.2016

Uchwały podjęte na WZA Sółki w dniu 26 maja 2015 roku

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA w dniu 26 maja 2015 roku

Dodano: 28.05.2015

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  GK za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Dodano: 26.05.2015

Raport Roczny 2014 kolor

Raport Roczny 2014 kolor

Dodano: 26.05.2015

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dodano: 26.05.2015

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Indykpol SA

List Prezesa GK do Akcjonariuszy

Dodano: 26.05.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK INDYKPOL W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK INDYKPOL W 2014 ROKU

Dodano: 26.05.2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INDYKPOLS.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INDYKPOLS.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dodano: 26.05.2015
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19