Walne zgromadzenia

Lista podstron

Deklaracja ws. wypłaty dywidendy

Raporty

  • Raport bieżący nr 6/2014 - Deklaracaja ws. wypłaty dywidendy

    Zobacz raport
Dodano: 27.05.2014

Propozycje zmian w Statucie Spółki

Raporty

  • Raport bieżący nr 10/2014 - Proponowane zmiany w Statucie Spółki

    Zobacz raport
Dodano: 27.05.2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁNOŚCI W 2013 ROKU WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Dodano: 27.05.2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2013 ROK. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

Dodano: 27.05.2014

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w

Dodano: 27.05.2014

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na WZA Spółki w dniu 27 maja 2014

Dodano: 27.05.2014

Projekty uchwał na WZA Spółki w dniu 27 maja 2014

Dodano: 27.05.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol SA

Dodano: 27.05.2014

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZa spółki w dniu 21 maja 2013 roku

Dodano: 23.05.2013

Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 21 maja 2013 roku

Dodano: 23.05.2013
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    19