Walne zgromadzenia

Lista podstron

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 7 czerwca 2011r., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki Indykpol w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3, sala konferencyjna na 1 piętrze.
Dodano: 07.06.2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2010 rok.
Dodano: 07.06.2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku z  uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z oceną pracy Rady, systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

Dodano: 07.06.2011

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2011 roku.

Dodano: 07.06.2011

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 października 2010 roku.

Dodano: 29.10.2010

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 października 2010 roku.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu A Spółki w dniu 28 października 2010 roku wraz z załącznikami.

Dodano: 29.10.2010

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - uzupełnienie

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - uzupełnienie
Dodano: 22.10.2010

Informacja o ogłoszeniu planu połączenia – zawiadomienie drugie

Stosownie do art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd INDYKPOL SA w Olsztynie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką „Biokonwersja” Sp. z o.o.
Dodano: 05.10.2010

Informacja o ogłoszeniu planu połączenia – zawiadomienie pierwsze

Stosownie do art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd INDYKPOL SA w Olsztynie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką „Biokonwersja” Sp. z o.o.
Dodano: 05.10.2010

Plan połączenia Indykpol S.A. w Olsztynie jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Sp. z o.o. w Olsztynie

Plan połączenia Indykpol S.A. w Olsztynie jako spółki przejmującej i „Biokonwersja” Sp. z o.o. w Olsztynie, który przedstawiony zostanie na NWZA Indykpol SA w dniu 28 października 2010 roku.
Dodano: 05.10.2010
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    19