Walne zgromadzenia

Lista podstron

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku z  uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z oceną pracy Rady, systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

Raporty

 • Raport bieżący nr 11 /2009 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

  Zobacz raport
Dodano: 01.06.2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu

Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol S.A. dotyczących pokrycia straty za 2008 rok wraz z oceną sytuacji Spółki.

Raporty

 • Raport bieżący Nr 10 /2009 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu
  Zobacz raport
Dodano: 01.06.2009

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Indykpol S.A.  informuje, że zmierza zmienić Statut Spółki i przesyła dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian

Raporty

 • Raport Bieżący Nr 8/2009 - Proponowane zmiany w Statucie Spółki
  Zobacz raport
Dodano: 26.05.2009

Termin i porządek Walnego Zgromadzenia w 2009 roku

Zarząd INDYKPOL S.A. zwołał ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 23 czerwca 2009 roku, o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3.

Raporty

 • Raport Bieżący Nr 7/2009 - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zobacz raport
Dodano: 20.05.2009

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował zmiany w Statucie, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Indykpol S.A.  w dniu 26 czerwca 2008 roku.

Raporty

 • Raport bieżący nr 19/2008 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki - 30-07-2008
  Zobacz raport
Dodano: 30.07.2008

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL SA w dniu 26 czerwca 2008 r.

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Indykpol SA w dniu 26 czerwca 2008 r.

Raporty

 • Raport bieżący nr 16/2008 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na WZA - 27-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 27.06.2008

Uchwalone zmiany w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2008 roku uchwałą Nr 8 dokonało zmiany  brzmienia art. 6 ust.1 Statutu Spółki

Raporty

 • Raport bieżący nr 15/2008 - Uchwalone zmiany w Statucie Spółki - 27-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 27.06.2008

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA w dniu 26 czerwca 2008 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 r

Raporty

 • Raport bieżący nr 13/2008 - uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2008 roku - 26-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 26.06.2008

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A w dniu 26 czerwca 2008 r

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2008 r

Raporty

 • Raport bieżący nr 12/2008 -projekty uchwał walnego zgromadzenia - 13-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 13.06.2008

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku z uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z oceną pracy Rady, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

Raporty

 • Raport bieżący nr 6 /2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku

  Zarząd Indykpol S.A. przesyła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku z  uwzględnieniem pracy komitetów, wraz z oceną pracy Rady, systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

  Zobacz raport
Dodano: 12.06.2008
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    19