Walne zgromadzenia

Lista podstron

Projekty uchwał WZA w 2006 roku

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19czerwca 2006 r.

Raporty

  • Raport bieżący nr 9/2006 - Projekty uchwał na WZA Indykpol SA - 2006-06-12
    Zobacz raport
Dodano: 12.06.2006

Termin i porządek Walnego Zgromadzenia w 2006 roku

Zarząd Indykpol S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień dzień 19 czerwca 2006 roku, o godz.11.00 w siedzibie Spółki Indykpol SA przy ulicy Jesiennej 3  w Olsztynie

Raporty

  • Raport bieżacy nr 7/2006 - Porządek obrad WZA Indykpol SA - 2006-05-26
    Zobacz raport
Dodano: 26.05.2006

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 1.02.2018 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 1 lutego 2018 r., na godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 7

Dodano: 28.12.2017

Projekty uchwał NWZ w dniu 1.02.2018 r

Zarząd Indykpol S.A. przedkłada projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lutego 2018  roku

Dodano: 28.12.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 1 lutego 2018 r., o godzinie 11:00 w  biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 7

Dodano: 28.12.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Dodano: 28.12.2017

Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 1 lutego 2018 roku

Dodano: 01.02.2018

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

Dodano: 01.02.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 29 maja 2018r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3.

Dodano: 27.04.2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2018 r

Zarząd Indykpol S.A. przedkłada projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2018 roku

Dodano: 27.04.2018
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19