Walne zgromadzenia

Lista podstron

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 29 maja 2018

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 29 maja 2018

Dodano: 27.04.2018

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Dodano: 27.04.2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności w 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności w 2017 r.

Dodano: 28.04.2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań 2017 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań 2017 r

Dodano: 28.04.2018

Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 29 maja 2018 roku

Raporty

  • Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

    Zobacz raport
Dodano: 30.05.2018

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

Dodano: 30.05.2018

Uchwała ZWZ ws. wypłaty dywidendy

Dodano: 30.05.2018

Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Dodano: 30.05.2018

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Dodano: 27.09.2018

Plan połączenia Indykpol SA i LZD "Eldrob" S.A.

Dodano: 27.09.2018
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19