Walne zgromadzenia

Lista podstron

Zawiadomienie I akcjonariuszy o zamiarze połączenia Indykpol S.A. z LZD "Eldrob" S.A.

Dodano: 27.09.2018

Zawiadomienie II o zamiarze połączenia z LZD "ELDROB" S.A.

Zawiadomienie II o zamiarze połączenia z LZD "ELDROB" S.A.

Dodano: 09.10.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9.11.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9.11.2018

Dodano: 09.10.2018

Projekty uchwał NWZ Indykpol SA zwołanego na 9.11.2018 r.

Projekty uchwał NWZ Indykpol SA zwołanego na 9.11.2018 r.

Dodano: 12.10.2018

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ 9 listopada 2018 przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ 9 listopada 2018 przez pełnomocnika

Dodano: 12.10.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 28 maja 2019r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3.

Dodano: 26.04.2019

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 28 maja 2019 roku

Zarząd Indykpol S.A. przedkłada projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2019 roku.

Dodano: 26.04.2019

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ 28052019

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 28 maja 2019r., o godzinie 11:00 w  siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3

Dodano: 26.04.2019

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Dodano: 26.04.2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2018 rok.

Dodano: 26.04.2019
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19