Walne zgromadzenia

Lista podstron

Proponowane zmiany Statucie Spółki

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że zamierza zmienić brzmienie art. 6 ust.1 Statutu Spółki i przesyła dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz  treść proponowanych zmian.

Raporty

 • Raport bieżący nr 11/2008 - Proponowane zmiany w Statucie Spółki - 12-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 12.06.2008

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 rok z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2007 rok wraz z oceną sytuacji Spółki.

Raporty

 • Raport bieżący nr 9/2008 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu - 12-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 12.06.2008

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Indykpol Spółki Akcyjnej

Zarząd Indykpol S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2008 r., na godzinę 10:00, w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11.

Raporty

 • Raport bieżacy Nr 6/2008 - Termin i porządek walnego zgromadzenia - 04-06-2008
  Zobacz raport
Dodano: 04.06.2008

Lista akcjonariuszy z pakietem powyżej 5% głosów na WZA Spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL SA w dniu 26 czerwca 2008 r.

Raporty

 • Raport bieżący nr 16/2007 - Lista akcjonariuszy z pakietem powyżej 5% głosów na WZA Spółki - 05-07-2007
  Zobacz raport
Dodano: 05.07.2007

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA w dniu 28 czerwca 2007 r

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r.

Raporty

 • Raport bieżący nr 12/2007 - Uchwał podjęte na WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku- 28-06-2007
  Zobacz raport
Dodano: 28.06.2007

Projekty uchwał na WZA Spółki

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2007 r.

Raporty

 • Raport bieżący nr 9/2006 - Projekty uchwał na WZA Indykpol SA - 2006-06-12
  Zobacz raport
Dodano: 21.06.2007

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za dziaąłnosci w 2006 roku oraz  z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2006 rok.

Raporty

 • Raport bieżący nr 10/2007 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 rok - 20-06-2007
  Zobacz raport
Dodano: 20.06.2007

Termin i porządek Walnego Zgromadzenia w 2007 roku

Zarząd Indykpol S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2007 r., na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11.

Raporty

 • Raport bieżący nr 6/2007 - Porządek obrad WZA Indykpol S.A. - 28-05-2007
  Zobacz raport
Dodano: 28.05.2007

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL SA w dniu 19 czerwca 2006 r.

Raporty

 • Raport bieżący nr 15/2006 - Lista akcjonariuszy na WZA Spółki powyzej 5% - 2006-06-21
  Zobacz raport
Dodano: 21.06.2006

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA w dniu 19 czerwca 2006 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2006 r

Raporty

 • Raport bieżący nr 11/2006 - Uchwały podjęte na WZA Spółki - 2006-06-19
  Zobacz raport
Dodano: 19.06.2006
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    19