Walne zgromadzenia

Lista podstron

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.

Dodano: 26.04.2019

Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku

Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku

Dodano: 28.05.2019

Lista akcjonariusz posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2019 roku.

Dodano: 28.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.09.2019r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.09.2019r.

Dodano: 06.08.2019

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2019r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2019r.

Dodano: 06.08.2019

Formularz pełnomocnictwa na NWZ 25.09.2019

Formularz pozwalający na wykonywnaie prawa głosu na NWZ Indykpol S.A. w dniu 25 wrzesnia 2019 r. przez pełnomocnika

Dodano: 06.08.2019

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

 

Dodano: 06.08.2019

Ogłoszenie po zmianach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.09.2019r.

Dodano: 16.09.2019

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. zwołanego na 25 września 2019 r. wraz z uzasadnieniem

Dodano: 16.09.2019

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dodano: 16.09.2019
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19