Walne zgromadzenia

Lista podstron

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki w w dniu 26 maja 2015 roku

Dodano: 26.05.2015

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Dodano: 22.05.2015

List Prezesa do Akcjonariuszy

Dodano: 27.05.2014

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego GK Indykpol za 2013r.

Dodano: 27.05.2014

Sprawozdanie z działalności GK Indykpol w 2013r.

Dodano: 27.05.2014

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Indykpol za 2013r.

Dodano: 27.05.2014

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania Indykpol SA za 2013r.

Dodano: 27.05.2014

Sprawozdanie z działalności Indykpol SA za 2013r.

Dodano: 27.05.2014

Sprawozdanie finansowe Indykpol SA za 2013 r.

Dodano: 27.05.2014

Oświadczenie o niestosowaniu zasad DPSN

Raporty

  • Raport bieżący nr 9/2014 - O niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas WZA spółki zwołanego na 27 maja 2014 roku

    Zobacz raport
Dodano: 27.05.2014
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    19