Walne zgromadzenia

Lista podstron

Sprawozdanie RN

SPRAWOZDANIE RADY  NADZORCZEJ Z  OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCYCH POKRYCIA STRATY ZA 2012 ROK. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Dodano: 21.05.2013

Roczne sprawozdanie RN

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY KOMITETÓW, WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ  SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Dodano: 21.05.2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dodano: 21.05.2013

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na WZA Spółki w dniu 21 maja 2013

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na WZA Spółki w dniu 21 maja 2013 roku

Dodano: 21.05.2013

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2013 r.

Dodano: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 21 maja 2013 roku

Dodano: 21.05.2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków Zarządu

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosków zarządu Indykpol S.A. dotyczących podziału zysku za 2011 rok.
Dodano: 29.05.2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku z  uwzględnieniem pracy komitetów, systemu kontroli wewnętrznej oraz  systemu zarządzania ryzykiem.
Dodano: 29.05.2012

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd INDYKPOL Spółki Akcyjnej  informuje, że postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2011 rok w wysokości 0,48 złote na jedną akcję.
Dodano: 29.05.2012

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 29 maja 2012r., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki Indykpol w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3
Dodano: 29.05.2012
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    19