Walne zgromadzenia

Lista podstron

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2016 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2016 roku

Raporty

  • Raport bieżący nr 23/2016 -Uchwały podjęte na WZA Emitenta w dniu 7 czerwca 2016 roku 

    Zobacz raport
Dodano: 07.06.2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA 2015 ROK. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Dodano: 11.05.2016

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności w 2015 roku

Dodano: 11.05.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Dodano: 11.05.2016

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dodano: 11.05.2016

Projekty uchwał na ZWZA spółki w dniu 7 czerwca 2016 roku

Dodano: 11.05.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2016

Dodano: 11.05.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Indykpol S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Dodano: 14.01.2016

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 14 stycznia 2016r.

Dodano: 14.01.2016

Projekty uchwał NWZ w dniu 14 stycznia 2016 roku

Zarząd Indykpol S.A. przedkłada projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki w dniu 14 stycznia 2016 roku.

Dodano: 14.01.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19